Šiandien prasidėjo tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“

Šiandien Lietuvių kalbos institute prasidėjo tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“, kurią organizuoja Lietuvių kalbos institutas ir Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas.

Prieš dvejus metus pasirašyta Lietuvių kalbos instituto ir Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos instituto bendradarbiavimo sutartis paskatino surengti tarptautinę mokslinę konferenciją „Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“, kuri turėjo įvykti dar 2020 m., bet dėl koronaviruso pandemijos buvo perkelta į 2021 m. Aktualiausios konferencijos temos – novatoriškas žvilgsnis į kontaktų aprašymo Europoje problemą, nauji terminologiniai ir metodiniai pasiūlymai, naujos tyrimų paradigmos.

Pirmosios konferencijos dienos akimirkos užfiksuotos nuotraukose.