Seime vyks mokslinė konferencija „Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji požiūriai ir tyrimai“

Birželio 7 d., 10 val., Lietuvos Respublikos Seime, Konstitucijos salėje, vyks mokslinė konferencija „Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji požiūriai ir tyrimai“. Konferencijos dalyvius sveikins Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas prof. Arūnas Gumuliauskas, Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė, Seimo narys Robertas Šarknickas.

Yra asmenybių, kurios istorijos lūžių ir ideologinių pervartų laikotarpiais neblanksta, o priešingai – Lietuvos mokslo ir kultūros istorijoje tyrėjams atsiskleidžia tarsi iš naujo, parodo kelius ir būdus, kaip naujai galėtų būti perskaitomi ar interpretuojami. Tokie yra broliai Antanas ir Jonas Juškos.

Antanas Juška – lietuvių kalbininkas, tautosakininkas, etnografas, kunigas – į lietuvių filologijos istoriją įėjo kaip vienas žymiausių XIX a. leksikografų, nepralenkiamas liaudies dainų rinkėjas. Jonas Juška – ne tik žodynų redaktorius, bet ir pirmasis profesionalus filologas, rašomosios lietuvių kalbos kūrėjas ir garsiosios Augusto Šleicherio gramatikos recenzentas, pirmasis lietuvių kalbininkas, domėjęsis lietuvių kalbos ir sanskrito santykiais, gerai susipažinęs su lietuvių tarmių ypatumais ir gana išsamiai juos aprašęs. Daug prisidėjo prie brolio Antano leksikografijos ir tautosakos veikalų rengimo.

Brolių Antano ir Jono Juškų lituanistikos darbai skatina platesnius, tarpdalykinius tų darbų tyrimus. Profesorius J. Boduenas de Kurtenė 1885 m. apie juos pagrįstai rašė: „Brolių Juškų atminimas neišnyks, kol gyvens lietuvių tauta, kol egzistuos mokslininkai, besidomintys jos dvasinio ir visuomeninio gyvenimo reiškiniais.“

Konferencijos dalyvių pranešimai ne tik padės atskleisti brolių Juškų kaip asmenybių įvaizdį, bet ir aktualizuos jų indėlį į humanitarinių mokslų Lietuvoje raidą XIX a. pabaigos Europos kontekste.

Konferencijos organizatoriai: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Atvykstant į konferenciją, su savimi turėti asmens dokumentą.

 

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa