Prasideda 18-oji Europos nacionalinių kalbos institucijų federacijos (EFNIL) konferencija

Spalio 6 d. prasideda Europos nacionalinių kalbos institucijų federacijos (angl. European Federation of National Institutions for Language, EFNIL) rengiama 18-oji konferencija, kuri mišriuoju būdu vyksta iš Kavtato miesto (Kroatijos). Lietuvių kalbos institutui šiais metais atstovauja Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė dr. Anželika Gaidienė. Mokslininkė skaitys pranešimą „Lithuanian Language Technology Landscape: from documents to language technologies“.

EFNIL yra nepriklausoma organizacija, vienijanti Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų šalių partnerių svarbiausių kalbos organizacijų ir kitų nacionalinių kalbos institucijų atstovus. Federacija siekia skatinti Europos kalbų įvairovę, ypač daug dėmesio skiria nacionalinėms Europos Sąjungos kalboms. Lietuvių kalbos institutas taip pat yra EFNIL narys.

Pagrindiniai EFNIL tikslai:

 • skatinti Europos kalbų įvairovę kaip priemonę saugoti ir gausinti Europos kultūros lobyną bei stiprinti bendros europinės tapatybės suvokimą;

 • remti nacionalines Europos kalbas kaip tvirčiausią kalbinių galimybių atitinkamose valstybėse narėse garantą;

 • remti Europos kalbų institucijas – kalbotyros kompetencijos centrus, teikiančius patarimus kalbos politikos klausimais atitinkamoms politinėms institucijoms;

 • lengvinti informacijos mainus ir kalbos institucijų bendrų Europos kalbinių tyrimų projektų plėtrą ir propagavimą;

 • kiekvienoje valstybėje narėje skatinti:

  • nacionalinės kalbos ar kalbų mokymą visais švietimo lygmenimis ir taip padėti įgyti rašytinę bei šnekamąją kompetenciją, suteikiančią žmogui galimybę būti visaverčiu visuomenės nariu;

  • užsienio kalbų mokymą (atitinkantį bendruosius Europos standartus) švietimo sistemoje nuo kiek įmanoma jaunesnio amžiaus;

  • galimybes kitakalbiams (vaikams ir suaugusiesiems) išmokti valstybės, kurioje jis gyvena, kalbą ir neprarasti gimtosios kalbos įgūdžių;

  • galimybes keistis studentais ir mokytojais Europos Sąjungos viduje.