Pranešame, kad išleista dr. Palmiros Zemlevičiūtės mokslo studija „Žmogaus lytinių organų pavadinimai XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios populiarinamuosiuose medicinos raštuose“

Mokslo studijoje aiškinamasi, kokie bendrieji ir atskirieji (vyro ir moters) lytiniai organai buvo įvardyti daugiau nei prieš šimtą metų išleistuose gydytojų populiarinamuosiuose medicinos raštuose – identifikuojamos lytinių organų pavadinimų reikšmės ir nustatomi jų kūrimo polinkiai. XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios medicinos spaudoje žmogaus lytiniai organai buvo viena iš tabuistinių temų, kuri buvo nutylima, vienaip ar kitaip apeinama, ja vengė rašyti net ir patys gydytojai. Vis dėlto objektyvios priežastys (karo ir pokario metais ne tik miestuose, bet jau ir kaimuose plito lytinės ligos) vertė gydytojus išdrįsti apie tai atvirai prabilti. Kalbamieji to laikotarpio raštai buvo pirmieji populiarinamieji medicinos tekstai, pakeitę daugelį amžių vyravusį požiūrį į žmogaus lytinius organus kaip gėdingus ir slėptinus. Šiais raštais lietuviai gydytojai ne tik švietė paprastą žmogų anatominiais lyties klausimais, bet ir stengėsi perspėti apie lytiniu keliu plintančias ligas bei paaiškinti, kaip jų saugotis. Pradžioje lytiniai organai, su jais susiję fiziologiniai procesai dar buvo eufemizuojami, tačiau ilgainiui gydytojai ėmė griauti šį tabu – ieškojo žodžių tiems organams pavadinti, o pristigę jų patys kūrė naujus pavadinimus. Atliktas tyrimas atskleidžia lytinių organų pavadinimų kūrimo pradžią, jų raidos ir vartosenos ypatybes.