Pranciškaus Skorinos metams ir pirmajai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje išspausdintai knygai skirtas renginys

Lietuvių kalbos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas doc. habil. dr. Ilja Lemeškinas dalyvaus 2022 m. gegužės 10 d. Vilniaus rotušėje vyksiančiame iškilmingame Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vilniaus miesto baltarusių klubo „Siabryna“ organizuojamame renginyje, skirtame Pranciškaus Skorinos metams ir pirmajai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje išspausdintai knygai.