Pradėta pirmoji Lietuvių kalbos instituto doktorantų mokslinė konferencija „Naujausi moksliniai tyrimai ir inovacijos 2022“

2022 m. balandžio 28 d. pradėta 1-oji Lietuvių kalbos instituto doktorantų mokslinė konferencija „Naujausi moksliniai tyrimai ir inovacijos 2022“.

Konferencijoje dalyvavo doktorantai, jų vadovai, Lietuvių kalbos instituto akademinės bendruomenės nariai.

Konferenciją pradėjo Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja dr. Aurelija Tamulionienė, ji pasidžiaugė pradėta nauja tradicija – kartu su doktorantais kiekvienais metais kalbėti apie aktualiausius dalykus.

Sveikinimus konferencijos dalyviams pratęsė Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė, Mokslo tarybos pirmininkė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė.

Šių metų konferencijos pranešimus skaitė doktorantai:

  • Raštijos paveldo tyrimų centro doktorantė Galina Sapozhnikova (vadovas prof. habil. dr. Sergejus Temčinas) „Vilniaus universiteto rektoriaus Petro Skargos lenkiškojo leidinio „Żywoty świętych“ vertimai į rusėnų ir bažnytinę slavų kalbas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kirilinėje rankraštinėje tradicijoje kalbų ir kultūrų sąveikos kontekste“;
  • Geolingvistikos centro doktorantė Eglė Jankauskaitė (vadovė prof. dr. Loreta Vaicekauskienė) „Lietuvos kalbos redaktorių ir autorių galios santykiai kalbos standartizavimo lauke“;
  • Geolingvistikos centro doktorantas Žydrūnas Šidlauskas (vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė) „Kauno marių dugno ploto tarmių rekonstrukcija „Lietuvių kalbos atlaso“ medžiagos pagrindu“;
  • Geolingvistikos centro doktorantė Danutė Valentukevičienė (vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė) „(De)palatalizacijos dinamika Marcinkonių apylinkėse“;
  • Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro doktorantė Alisa Stunžaitė (vadovė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė) „Gyvosios gamtos pėdsakai Vilniaus apskrities drimonimuose ir oronimuose“;
  • Geolingvistikos centro doktorantas Aidas Gudaitis (vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė) „Pietryčių Lietuvos daugiakalbio arealo XIX a. pab. ir XX a. pr. etnolingvistinių ribų rekonstrukcija Platerio, Anonimo, Rozwadowskio duomenimis“;
  • Raštijos paveldo tyrimų centro doktorantė Marija Konickaja (vadovė doc. dr. Galina Miškinienė) „Veiksmažodžių sistema pasakojime „Mahometo pokalbis su šėtonu“ trijuose kitabuose (Londono kitabas, Kazanės kitabas, Luckevičiaus kitabas)“.

Konferenciją apibendrino Vytauto Didžiojo universiteto su Klaipėdos universitetu, Lietuvių kalbos institutu ir Vilniaus universitetu Filologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkė prof. dr. Dalia Pakalniškienė:

„Šiandienos forumas vyko pagal Marko Tulijaus Cicerono retorikos principus: docere, delectare et movere „mokyti, džiuginti ir sujaudinti“. Patyrėme, kad Lietuvių kalbos instituto doktorantai yra savojo tyrimo objekto įsimylėjėliai, bet nepametę galvos: jie puikiai derina dalykiškumą ir oratorystę, žino, ką daro, kaip daro ir kodėl daro. Džiaugiamės, kad tyrimuose nugali objektyvumas, mokslo tiesa (net jeigu filosofai sako, kad objektyviosios tiesos problema išlieka).

Tyrimų spektras spalvingas – nuo rašytinio egzotiškų ir labai sudėtingų kalbų paveldo iki kalbos variantiškumo, tarmių lobyno, žemės kalbos ir kalbos standartizacijos problemų. Esama ir taip vertinamo pasaulyje tarpdalykiškumo.

Šiandien buvome pamokyti, nudžiuginti ir sujaudinti. Belieka padėkoti konferencijos sumanytojams, pranešėjams, šauniajai moderatorei Aurelijai, smalsiai auditorijai.

Būkite sveiki! Ir kiekvienam jaunajam kolegai cituoju Tito Makcijaus Plauto žodžius: Abi tu viam „Eik savo keliu“. Drąsiai eik.“

Už konferencijos organizavimą nuoširdžiai dėkojame Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyriaus vadovei Ingai Baublienei, kompiuterių sistemų specialistui Mariui Glebui, programuotojui Vytautui Šveikauskui, redaktorei Danutei Stakienei, leidybos specialistei Virginijai Gaidytei, viešųjų ryšių specialistei Ievai Girčytei ir visam šio skyriaus kolektyvui. Dėkojame pranešėjams doktorantams ir linkime sėkmės tolesniuose moksliniuose tyrimuose!