Pirmoji tarptautinė mokykla „Gydytojas, leidėjas ir sodininkas. 500 metų nuo P. Skorinos veiklos perkėlimo iš Prahos į Vilnių“ 2022 m. rugsėjo 12–18 d. Prahoje (Čekijoje)

2022 m. rugsėjo 12–18 dienomis Prahoje (Čekijoje) organizuojama pirmoji tarptautinė mokykla „Gydytojas, leidėjas ir sodininkas. 500 metų nuo P. Skorinos veiklos perkėlimo iš Prahos į Vilnių“.

Mokykla yra vienas iš renginių, skirtų Pranciškaus Skorinos metams Lietuvoje paminėti. Tarptautinėje mokykloje, atsižvelgiant į Pranciškaus Skorinos įvairialypę veiklą ir palikimą, bus analizuojama Renesanso knygų kultūros ir leidybos istorijos problematika. Ypatingas dėmesys bus skiriamas praktiniam susipažinimui su Pranciškaus Skorinos Praha, rusėnų leidėju ir unikaliais spaudos bei raštijos paminklais.

Tarptautinė mokykla skirta:

  • visų studijų pakopų spaudos istorija besidomintiems knygotyros ir kitų komunikacijos mokslų, filologijos, istorijos, menotyros studentams;
  • jauniesiems Lietuvos atminties institucijų darbuotojams (tyrėjams);
  • Lietuvoje atsidūrusiam Baltarusijos ir Ukrainos išeivijos jaunimui.

Tarptautinę mokyklą organizuoja Karolio universitetas (Univerzita Karlova) kartu su partneriais:
Lietuvių kalbos institutu, Čekijos Respublikos nacionaline biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu. Mokyklą remia Karolio universiteto Rektoratas (pagal projektą POINT/Bi/2021-2-020) ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (pagal Švietimo programos priemonę 12-003-03-03-04). Renginį globoja J. E. p. Laimonas Talat-Kelpša, Lietuvos Respublikos ambasadorius Prahoje.

Preliminari pirmosios tarptautinės mokyklos programa. Programoje dar gali būti šiokių tokių pakeitimų ir papildymų.