Pirmą kartą Lietuvoje – Tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas

Kitą savaitę, liepos 23–27 d., pirmą kartą Lietuvoje vyks Tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas – pasaulinio masto mokslo renginys, kuriame išskirtinis dėmesys skiriamas sparčiai kintančių įvairių pasaulio kalbų tarmių tyrimams ir problematikai.

Vien dialektologijos ir geolingvistikos sritims skirto kongreso idėja gyvuoja nuo 1993 m., kai Vengrijoje, Tarptautinei dialektologijos ir geolingvistikos asociacijai (ang. International Society for Dialectology and Geolinguistics, toliau – SIDG) inicijavus, buvo surengtas pirmasis kongresas. Nuo 1997 m. kas treji metai kongresas organizuojamas skirtingose SIDG šalyse narėse: 1997 m. jis vyko Nyderlanduose, 2000 m. – Lenkijoje, 2003 m. – Latvijoje, 2006 m. – Portugalijoje, 2009 m. – Slovėnijoje, 2012 m. – Austrijoje, o 2015 m. – Šiaurės Kipro Turkų Respublikoje, kur pasaulio mokslininkų sprendimu 2018 m. devintąjį kongresą nutarta rengti Lietuvoje, Vilniuje. Tai išskirtinė proga žymiausiems tarmėtyros klausimus gvildenantiems Lietuvos ir pasaulio mokslininkams akademinio dialogo susiburti Lietuvoje.

Kongreso organizatorių – Lietuvių kalbos instituto kartu su Vilniaus universitetu, Šiaulių universitetu ir Lietuvos mokslų akademija – rūpesčiu užsienio ir Lietuvos tyrėjai dešimtyje kongreso sekcijų dalinsis geolingvistikos, tarpkalbinės, teorinės dialektologijos tyrimais, pristatys ir aptars skirtingų šalių tarminius šaltinius, tarmių įvairovę ir kultūrą, visuomenėje besiformuojančias tarminio kalbėjimo ir sociokultūrines nuostatas, gvildens kaupiamosios ir interpretacinės metodologijos problemas. Kongrese bus aptariami aktualūs globalizacijos ir naujųjų technologijų iššūkiai – tarmių vertė ir savivertė, jų gyvybingumas, kitimas ir išlikimas, taip pat tarminis kūrybiškumas ir raštingumas šių dienų kontekste. Nuošalyje neliks ir tarpdalykinės tarmių tyrimų prieigos.

Pranešimus skaitys ir diskusijose dalyvaus tiek žymiausi dialektologijos ir geolingvistikos srities mokslininkai iš Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu pripažinti šių sričių specialistai iš 28 pasaulio valstybių: Japonijos, Kinijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Olandijos ir kitur. Kviestiniai plenarinio posėdžio lektoriai: prof. Frans Hinskens (Mertenso institutas, Nyderlandai), dr. Chris Montgomery (Šefildo universitetas, Didžioji Britanija), dr. Christoph Purschke (Liuksemburgo universitetas, Liuksemburgas), prof. Danguolė Mikulėnienė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva) ir prof. Juan-Andrés Villena Ponsoda (Malagos universitetas, Ispanija).

IX tarptautinio dialektologijos ir geolingvistikos kongreso atidarymas vyks 2018 m. liepos 23 d. Lietuvių kalbos institute. Daugiau informacijos apie renginį: http://sidg2018.lt/.