Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas, II tomas (N–Ž)

Antrasis „Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyno“ tomas pasakoja apie paslaptingą, darnų, ramų ir kartu skambų, kupiną netikėtumų, gaivališką Dzūkijos krašto žmonių gyvenimą. Pietinių dzūkų pasaulėjautą, papročius, kasdienybę atspindi jų gimtoji šnekta – melodinga, žodinga, archajiška, nors ir šiek tiek praskiesta naujaisiais skoliniais. Deja, tradicinius amatus, iš protėvių perimtą gyvenimo būdą ir būtį puoselėjančios pietinių dzūkų kaimų bendruomenės kasmet vis mažėja dėl nepalankios demografinės raidos, ekonominių ir socialinių procesų, taigi jų egzistencijai yra iškilusi reali grėsmė. Mąžtant žmonių, mąžta ir vietinę šnektą mokančiųjų… Tad šis žodynas – nedidelė duoklė skambiosios pietinių pietų aukštaičių, arba dzūkų, šnektos saugotojams.

Žodyne išsamiai aprašytos pietinių pietų aukštaičių šnektos ir jų plotas, analizuojamas šnektų savitumas ir nurodomos būdingesnės ypatybės. II tomo pagrindą sudaro ekspedicijose tyrėjų surinkti ir užrašyti žodžiai nuo N iki Ž raidės.

Žodyną sudarė dr. Asta Leskauskaitė ir dr. Vilija Ragaišienė. Recenzavo prof. dr. Vytautas Kardelis, prof. dr. Regina Rinkauskienė. Žodyno rengimą iš dalies rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija, leidybą – UAB „Kilimai“, Varėnos rajono savivaldybė, Vytautas Paulaitis, Gintautas Balevičius, Saulius Karlonas, Marius Pugačiauskas ir Viktoras Skorbus.