Petro Būtėno ir Aleksandros Kazickienės atminimą įamžinanti premija skiriama mokslininkei dr. (HP) Ritai Miliūnaitei!

Esame labai laimingi galėdami su jumis pasidalyti žinia, kad kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimą įamžinanti premija skiriama Lietuvių kalbos instituto mokslininkei dr. (HP) Ritai Miliūnaitei!

Premiją bendru sutarimu atkūrė Kazickų šeimos fondas ir Lietuvių kalbos draugija. Šis apdovanojimas skiriamas už reikšmingus mokslo ir mokslo populiarinamuosius bei mokomuosius darbus, atitinkančius pagrindines Petro Būtėno mokslinės ir pedagoginės veiklos sritis (akcentologiją, dialektologiją, norminamąją kalbotyrą, onomastiką, leksikologiją ir leksikografiją, tautosaką, kraštotyrą, mokyklinę lituanistiką), ir lituanistinės veiklos organizavimą.

Lietuvių kalbos instituto vadovė dr. Albina Auksoriūtė džiaugiasi ir didžiuojasi, kad šiemet minėtos premijos laureate tapo mūsų Instituto mokslininkė habilituota daktarė Rita Miliūnaitė: „Mokslininkės atlikti bendrinės kalbos norminimo, dabartinės vartosenos, kalbos vartotojų kalbinių nuostatų tyrimai, informacijos apie dabartinę kalbos vartoseną ir kalbos norminamąjį darbą kaupimas bei kompiuterizavimas, mokomųjų kompiuterinių lietuvių kalbos žaidimų, Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno kūrimas labai svarbūs, reikšmingi ir šiandien aktualūs darbai. Neseniai interviu ji pati labai tiksliai pasakė, kad, „pastarąjį dešimtmetį nagrinėdama naująją lietuvių kalbos leksiką, dažnai jaučiuosi, tarsi laikyčiau pirštus ant lietuvių kalbos pulso“.“

Birželio 17 d., 18 val., Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje, pagerbiant Aleksandros Kazickienės atminimą, bus aukojamos šv. Mišios, o 19 val. vyks premijos įteikimo šventė.