Paskirtos Evelinos Kolupailaitės-Masiokienės ir Broniaus Masioko stipendijos

Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos sprendimu Evelinos Kolupailaitės-Masiokienės ir Broniaus Masioko stipendija skiriama Geolingvistikos centro jaunesniajam mokslo darbuotojui, doktorantui Žydrūnui Šidlauskui ir Geolingvistikos centro doktorantei Danutei Valentukevičienei.

Nuoširdžiai sveikiname!