Paskelbtas atviras konkursas į filologijos mokslo krypties (H 004) doktorantūros studijas

2019 m. liepos 1 d. skelbiama atviro konkurso į filologijos mokslo krypties (H 004) trečiąją studijų pakopą pradžia. Prašymai studijuoti doktorantūroje priimami iki 2019 m. rugpjūčio 26 d.

Kviečiame susipažinti su konkurso sąlygomis ir tvarka.