Naujiena! Pasirodė naujas „Acta Linguistica Lithuanica“ numeris

Džiugiai pranešame, kad jau pasirodė 89-asis mokslo žurnalo Acta Linguistica Lithuanica, tyrinėjančio lietuvių ir baltų kalbotyrą, numeris!

Sintaksės tyrėjams tikrai pravers istorinės sintaksės gilaus žinovo, garsaus Vokietijos ir Europos lingvisto A. Greulės, jau ne kartą rašiusio žurnalui, žvilgsnis iš vokiečių vidurio aukštaičių veiksmažodžių sintaksės žodyno dirbtuvių, nedviprasmiškai pabrėžusio, kad būtina atskleisti vidurio vokiečių aukštaičių kalboje slypintį veiksmažodžių valentingumo potencialą, pabrėžiant kiekvieno veiksmažodžio sintaksinę aplinką, kad rastųsi vidurio vokiečių aukštaičių valentingumo žodynas. Istorinės sintaksės reikšmė jokių abejonių nekelia. Vėl esama indoeuropeistų darbų, susijusių su baltų kalbomis, vis dar vienas iš jų rašomas ne pačiomis palankiausiomis mokslui rastis sąlygomis. Į valentingumą krypsta ir lietuvių autorių akys. Ne vien kalbininkų aplinka mes atidų ir rūpestingą žvilgsnį į žodžių, ir tikrinių, darybai skirtus straipsnius. Tarmėtyra taip pat nėra pamiršta, metamas ir naujas žvilgsnis į lietuviškų sinoniminių terminų tarpusavio nuotolį, žodynininkai siekia nustatyti pasirinktų žodžių reikšmių pokyčius, pateikti pasiūlymų dėl žodžių pateikimo žodyne, kurių raida, savitumas taip pat yra aptariami. Naujų aspektų bus randama ir drimonimų tyrimuose. Įžvalgų skyrius tikrai turėtų sudominti ne vieną skaitytoją giliai apmąstytu parašymu apie filosofiją ir gimtąją kalbą. Recenzijos padės suprasti, kad lietuvių asmenvardžių tyrimų aspektas nėra išsemtas ir kad būtina vėl ir vėl rašyti apie terminiją.

Mokslininkai rašo kolegoms, visiems, kuriems rūpi kalba, apskritai, lingvistika. Savivoka būtina rašantiesiems ir praverčia skaitantiesiems. Žurnalas turi skleisti šviesą, išlaikyti pusiausvyrą ir pabelsti į skaitančiųjų mintis, jausmus, sumanymus. Jis nesibrauna, o atkeliauja į mūsų regos ir mąstymo lauką, ir tai turėtų būti visiems savaime suprantamas dalykas.

Linkėdama autoriams, skaitytojams ir vertintojams ieškoti mokslo šviesos ir minčių pusiausvyros

Vyriausioji redaktorė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė

Leidinį galite įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje (Petro Vileišio g. 5, Vilnius). Knygynėlis dirba antradieniais−ketvirtadieniais 10−12 val. ir 14−17 val. Daugiau informacijos tel. (8 5) 234 6058 ir el. p. .