Pasirodė kolektyvinė mokslo studija „Lietuviškumo (savi)raiška Šalčininkų rajone: aplinkybės ir galimybės“

Pasirodė elektroninė geolingvistikos tyrėjų dr. Violetos Meiliūnaitės, prof. habil. dr. Danguolės Mikulėnienės, dr. Agnės Čepaitienės, dr. Lauros Brazaitienės ir dr. Nijolės Tuomienės mokslo studija Lietuviškumo (savi)raiška Šalčininkų rajone: aplinkybės ir galimybės.

Kolektyvinėje mokslo studijoje Lietuviškumo (savi)raiška Šalčininkų rajone: aplinkybės ir galimybės apžvelgiama, kaip analizuojamame areale realizuojamas lietuviškumas plačiąja prasme.

Leidinyje pateikiama naujos archyvinės medžiagos apie pirmąsias lingvistines ekspedicijas Šalčininkų rajone, aptariamas susiformavęs sociokultūrinių ryšių tinklas, kalbinio kraštovaizdžio bruožai ir kalbų konkurencija. Atlikus turimų duomenų analizę, daroma pagrindinė išvada, kad keliakalbiame aptariamojo regiono sociume lietuvių kalba užima valstybinės, todėl privalomosios, kalbos poziciją, bet nėra pagrindinė bendravimo kalba. Vis dėlto dėl visuotinio lietuvių, kaip valstybinės, kalbos vartojimo jos pozicijos pamažu stiprėja.

Kolektyvinė mokslo studija „Lietuviškumo (savi)raiška Šalčininkų rajone: aplinkybės ir galimybės“.