Pasirodė dr. Ramunės Vaskelaitės mokslo studija „Makroekonomikos terminija: sinonimijos priežastys“

Pasirodė elektroninė Terminologijos centro vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Ramunės Vaskelaitės mokslo studija Makroekonomikos terminija: sinonimijos priežastys.

Ši studija – mėginimas žvilgterėti į jau geroką skaičių dešimtmečių gyvuojančią makroekonomikos terminiją. Žvelgiama terminologams rūpimu sinonimijos aspektu. Tai rodiklis, naudojamas įvairių sričių terminijos nusistovėjimui ar nenusistovėjimui vertinti, bet kartu terminų sinonimija gali atskleisti įvairiausių kitų terminijos aspektų. Iš terminų sinonimų šiame darbe mėginama nustatyti pagrindines makroekonomikos terminų sinonimijos, arba terminijos nevienodumų, priežastis. Tam naudojama dešimt lietuviškų aukštosioms mokykloms skirtų vadovėlių, apimančių makroekonomikos terminijos gyvavimo dvidešimtmetį. Dėmesys sutelkiamas į terminų nevienodumų priežastis, tačiau išsamusis lietuviškosios terminijos plėtojimo šaltinis – vadovėliai – turėtų ne tik išryškinti priežastis, bet ir pateikti platų šios vartojamos ir plėtojamos, bet mažai tenagrinėjamos terminijos vaizdą.

Dr. Ramunės Vaskelaitės mokslo studija Makroekonomikos terminija: sinonimijos priežastys.