Nuotolinis seminaras „Lietuvių terminijos ištekliai skaitmeninėje terpėje: naujovės ir ateities perspektyvos“ sulaukė daugiau nei 80 dalyvių

2022 m. gegužės 13 d. vyko nuotolinis seminaras „Lietuvių terminijos ištekliai skaitmeninėje terpėje: naujovės ir ateities perspektyvos“, sulaukęs daugiau nei 80 dalyvių – terminologijos tyrėjų ir praktikų, vertėjų, kalbos redaktorių, dėstytojų ir kitų terminologijos entuziastų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš ES institucijų.

Seminaro metu LKI Terminologijos centro mokslo darbuotoja Asta Mitkevičienė pristatė Federacinį tinklą „Eurotermbank“ ir jo dalį – lietuviškų terminų rinkinių portalą terminija.lki.lt.

Seminare akcentuoti parankiniai terminologijos duomenynai, pristatytos terminologinės naujovės, pasidalyta gerąja terminologijos darbo patirtimi.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovė Gita Kazlauskaitė skaitė pranešimą apie LR terminų banko išteklius, ES Tarybos vertėja terminologė Natalija Vyšniauskaitė pristatė tarpinstitucinę terminų bazę IATE, LKI Terminologijos centro vyriausioji mokslo darbuotoja Palmira Zemlevičiūtė supažindino su informacinės sistemos „E. kalba“ paslauga „E. sąvokos“.

Dėmesio buvo skiriama ir konkrečių dalykinių sričių terminijai – Mykolo Romerio universiteto profesorė Sigita Rackevičienė kalbėjo apie kibernetinio saugumo terminų bazės kūrimą, Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos atstovas Vidas Valskys – apie karybos terminų išteklius, kurie šiandienos kontekste yra itin aktualūs, o Violeta Černiauskaitė pristatė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos terminologinės veiklos modelį.

Aktyvioje diskusijoje, pavadintoje „Terminų ištekliai – poreikiai, galimybės, vizijos“, dalytasi mintimis apie terminų išteklius skaitmeninėje terpėje, terminų žodynų ateitį, naujausių technologijų taikymą terminologijos darbe ir kitus aktualius terminologijos dalykus.

Seminaras organizuotas įgyvendinant projektą „Federacinis eTranslation Termbank tinklas“, kuris bendrai finansuojamas naudojantis Europos Sąjungos Europos infrastruktūros tinklų priemone (projekto Nr. 2019-EU-IA-0049, dotacijos susitarimo Nr. INEA/CEF/ICT/A2019/1927135).