Nuotolinė prof. dr. Dalios Pakalniškienės paskaita „Lietuviškojo veiksmažodžio nutikimai“

Šių metų birželio 12 d. vyko nuotolinė Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyresniosios mokslo darbuotojos prof. dr. Dalios Pakalniškienės paskaita „Lietuviškojo veiksmažodžio nutikimai“.

Gausiai auditorijai buvo pristatyti lietuvių kalbos intarpinių ir sta kamieno CiC– tipo veiksmažodžių tyrimo rezultatai: šaknies struktūros pokyčiai bei jų priežastys, šaknies ir morfologinės sandaros sąveika, kilmės ir darybos problematika, semantika. Pranešėjos aptarti lietuviškojo veiksmažodžio „nutikimai“ leido atsakyti į paskaitos pradžioje išsikeltus klausimus: kodėl šių veiksmažodžių turime tiek daug? Kas juos vienija ir skiria nuo kitų veiksmažodžių? Koks jų amžius? Ar jie turi giminaičių baltų ir kitose indoeuropiečių kalbose? Kas nutiko jų istorijoje nuo seniausių laikų iki dabar? Ką norime pasakyti, kai vartojame šiuos veiksmažodžius?

Po paskaitos išsivystė vaisinga diskusija įvairiais teoriniais ir praktiniais klausimais – nuo istorinių įžvalgų iki šių veiksmažodžių interpretavimo lietuvių kalbos pamokose.

Dalijamės renginio akimirkomis.