Nidos Poderienės, dr. Aurelijos Tamulionienės mokslo studija „Įveikti atskirtį: grįžusių iš užsienio vaikų kalbinė integracija“

Pastaraisiais metais išlieka didelė grįžtamoji migracija – vis daugiau šeimų apsisprendžia grįžti ir savo gyvenimą toliau kurti Lietuvoje. Statistikos duomenimis, 2019 m. į Lietuvą grįžo daugiau kaip dvidešimt tūkstančių (20 412) Lietuvos piliečių, tais metais į Lietuvą grįžo 1 540 vaikų iki 18 metų.

Mokslo studijoje, remiantis kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis, nagrinėjama grįžusių mokinių sociokultūrinė aplinka, išskiriant pagrindinius veiksnius, lemiančius kalbines grįžusių iš užsienio mokinių integracijos aplinkybes, aptariamos priežastys, lemiančios vienos kalbos pasirinkimą kitų kalbų atžvilgiu. Vertinant kalbinių nuostatų ir motyvacijos mokytis lietuvių kalbos svarbą, nagrinėjamos grįžusių iš užsienio mokinių nuostatos dėl lietuvių kalbos socialinės vertės ir kalbinės tapatybės, aptariami lietuvių kalbos mokymosi sunkumai ir jų įveikos sąlygos.

Leidinį galima įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygyne, parašę laišką adresu  arba paskambinę telefonu (8 5) 234 6058.

Elektroninį leidinį galima skaityti čia: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/Studija.pdf