Naujiena! „Švendubrės apylinkių tekstai“

This page is only available in Lithuanian.

Knyga „Švendubrės apylinkių tekstai“ pristato pietų aukštaičiams priskiriamą Švendubrės ir aplinkinių vietovių šnektą. Leidinį sudaro pratarmė, įvadas, išsamia fonetine transkripcija užrašyti tekstai su komentarais, vietovardžių sutrumpinimų, literatūros ir šaltinių sąrašai. Įvade glaustai aptarta Švendubrės kaimo ir jo apylinkių istorija, sinchroninė šnektos situacija, apžvelgtos svarbiausios ir ryškiausios fonetikos, akcentologijos, morfologijos, sintaksės ir leksikos ypatybės, ryškesni kalbos vienetų kaitos atvejai. Transkripcija užrašytuose pasakojimuose atsiskleidžia vaizdingo Dzūkijos kampelio istorija, vietinių gyventojų pasaulėžiūra, patirtis ir išgyvenimai, buitis, kasdieniai darbai, papročiai ir tradicijos, šventės, bendruomeniniai ir šeiminiai santykiai, glaudus santykis su gamta ir kt. Pasakojimai užrašyti Švendubrės, Ratnyčios, Mašnyčių, Randamonių, Latežerio ir Kermušijos kaimuose XX a. 7–8 dešimtmetį ir 2019–2020 m.