Naujiena! Pasirodė naujas „Acta Linguistica Lithuanica“ numeris

Džiugiai pranešame, kad jau pasirodė 88-asis mokslo žurnalo Acta Linguistica Lithuanica, tyrinėjančio lietuvių ir baltų kalbotyrą, numeris!

Kiekvienas naujas žurnalo numeris susijęs su skaitytojo lūkesčiu, su autorių ir leidėjų nerimu, kad nebūtų ištikusi kokia redakcinė išdaiga. Plunksna neslysta popieriaus lapu, kompiuterių klavišai jungia ilgas pastraipas, nerimą, ar bus šviesa, ar gebėsiu laiku išsiųsti straipsnį. Berašydama pratarmę gavau vienos autorės laišką, ar nebūtų galima dar kartą perskaityti savąjį tekstą.

Straipsniai panardins skaitytojus į prūsistiką, moterų įvardijimą, kurio tikrai esama, nes perskaičius straipsnį, paaiškės, kad apie moteris rašyta autentiškuose Vokiečių ordino dokumentuose, bet tai priklauso nuo moterų minėjimo aplinkybių ir dokumentų paskirties. Autorių nepeiks ir tie, kuriems bus įdomu, kaip buvo sudaromi vokiečių ir lietuvių kalbų vietų pavadinimai. Esama ištikimų autorių savo temoms, ir tai nėra blogai, nes tų temų aspektų yra daugybė. Atidus skaitytojas susipažins su vieno kaimo toponomastiniu sluoksniu, įsigilins į lietuvių ir latvių fonetikos dalykus. Nustebins modernus požiūris į PETA gyvūnus. Labai svarbūs žodžiai prieraišus ir prieraišumas nagrinėjami valentingumo aspektu, filosofai panagrinėtų kitu aspektu. Įdomus kognityvinis požiūris į Šalčininkų rajono potamonimų motyvaciją ir semantiką ir šiuolaikinio politinio diskurso vertimo ypatumus šalyje, kuri visiems rūpi ir dėl kurios skauda. Džiugu, kad nepamiršti mūsų žurnalo indoeuropeistai, kad yra aptariami kalbininkų darbai.

Linkėdama skaitytojams ir vertintojams patirti atradimo džiaugsmą

Vyriausioji redaktorė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė

Leidinį galite įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje (Petro Vileišio g. 5, Vilnius). Knygynėlis dirba antradieniais−ketvirtadieniais 10−12 val. ir 14−17 val. Daugiau informacijos tel. (8 5) 234 6058 ir el. p. .