Naujiena! Kviečiame parsisiųsti skaityti pirmąsias knygų serijos „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje“ monografijas!

This page is only available in Lithuanian.

Pristatome dvi naujas elektronines kolektyvines monografijas – „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: Balsių ir garsų sąveikos instrumentinis tyrimas“, „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: Priebalsių instrumentinis tyrimas“ – su garsinėmis iliustracijomis. 

Tai pirmasis baltų kalbotyroje fundamentinis lyginamasis dabartinių lietuvių ir latvių kalbų balsių ir priebalsių bei koartikuliacijos reiškinių tyrimas, atliktas taikant tą pačią tyrimo ir garsų įrašymo metodiką bei naudojant įrašymo prietaisus, tas pačias kompiuterines garsų analizės programas ir pan. Abiejose serijos „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje“ monografijose objektyviai lyginami dabartinių baltų kalbų garsų akustiniai ir artikuliaciniai požymiai, išryškinami kalbų tipologijos tyrimams svarbūs diferenciniai jų skirtumai. Remiantis instrumentinių tyrimų rezultatais, lietuvių ir latvių kalbų garsams priskiriami universalūs, Tarptautinės fonetikų asociacijos sukurti rašmenys bei atskleidžiami abiejų kalbų nacionalinio ir tarptautinio garsų skirstymo ypatumai. Knygose įtvirtinama lietuviška kalbos akustikos terminija (trikalbiame žodynėlyje pateikiami atitikmenys anglų ir latvių kalbomis), taikoma lietuvių kalbotyroje nauja instrumentinių garsų tyrimų metodika, įvesianti tradicinę lietuvių fonetikos ir fonologijos mokyklą į analogiškų tyrimų kontekstą užsienyje. Kolektyvinės serijos „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje“ monografijos – tai pagrindas toliau tęsti instrumentinį dabartinių baltų kalbų garsyno tyrimą kitais aktualiais aspektais ir perspektyvomis.

Daugiau informacijos: http://lki.lt/e-publikacijos/