Naujausi Lietuvių kalbos instituto leidiniai bus pristatyti Vilniaus knygų mugėje 2019

Vilniaus knygų mugės metu bus pristatytos naujausios Lietuvių kalbos instituto mokslininkų parengtos knygos, monografijos ir straipsnių rinkiniai.

LEIDINIŲ PRISTATYMO GRAFIKAS

Vasario 21 d. (ketvirtadienis)

14.00 val. – 3.2 konferencijų salėje vyks septynių autorių parengtos monografijos „Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai“ ir tarptautinio mokslo žurnalo „Terminologija“ (Nr. 25) pristatymas. Dalyvaus dr. Palmira Zemlevičiūtė, dr. Alvydas Umbrasas, dr. Albina Auksoriūtė, dr. Asta Mitkevičienė.

18.00 val. – 3.2 konferencijų salėje vyks naujausių tarmėtyros leidinių – „Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5“, „Akmenės apylinkių tekstai“, „Leipalingio apylinkių tekstai“ – ir mokomosios knygos „Rytų aukštaičiai širvintiškiai“ pristatymas. Taip pat bus pristatyta MELC leidykloje išleista prof. dr. Danguolės Mikulėnienės monografijos „Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai“ I dalis. Dalyvaus prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, dr. Rima Bakšienė, dr. Nadiežda Morozova, doc. dr. Lina Murinienė, dr. Asta Leskauskaitė, dr. Žaneta Markevičienė.

Vasario 22 d. (penktadienis)

11.00 val. – 5.5 konferencijų salėje vyks diskusija „Kas jau įdėta į Vietovardžių metų kraitę?“; „Lietuvos vietovardžių žodyno“ III tomo (G–H) ir periodinio leidinio „Acta Linguistica Lithuanica“ 76–79 tomų pristatymas. Renginio vedėja – prof. dr. Grasilda Blažienė. Dalyvaus dr. Laimutis Bilkis, dr. Alma Ragauskaitė, Dalia Sviderskienė, dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė, Veronika Adamonytė, dr. Kazimieras Garšva, dr. Marija Razmukaitė.

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. paskelbė Vietovardžių metais. Renginyje bus diskutuojama apie šio nutarimo prasmę ir turinį, apie svarbiausius vietovardžių išsaugojimo, mokslinio tyrimo ir sklaidos darbus, kuriuos Vietovardžių metais reikia atlikti. Taip pat bus pristatyti Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno skyriaus mokslininkų jau nuveikti su Vietovardžių metais susiję darbai – 2018 m. pabaigoje išleistas „Lietuvos vietovardžių žodyno“ III tomas (G–H) ir periodinio leidinio „Acta Linguistica Lithuanica“ 76–79 tomai, kuriuose publikuota ir vardyno tyrimams skirtų straipsnių. Bus prisimintos vietovardžių rinkimo tarpukariu aplinkybės, supažindinta su „Lietuvos vietovardžių žodyno“ rašymo ypatumais, diskutuojama apie šio veikalo rengimo perspektyvas, pristatyta žurnalo „Acta Linguistica Lithuanica“ 76–79 tomų problematika. Dalyvaus žodyno atsakingasis redaktorius dr. Laimutis Bilkis, autoriai, redakcinės kolegijos nariai, žurnalo „Acta Linguistica Lithuanica“ atsakingoji redaktorė prof. dr. Grasilda Blažienė, atsakingoji sekretorė dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė.

13.00 val. – 1.3 konferencijų salėje vyks straipsnių rinkinio „Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai“ (sudarė Jolita Urbanavičienė ir Ritutė Petrokienė) pristatymas.

Renginyje dalyvaus knygos sudarytoja, Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Jolita Urbanavičienė, knygos autoriai – Vilniaus universiteto profesorius habil. dr. Bonifacas Stundžia, Vilniaus universiteto profesorė dr. Birutė Jasiūnaitė, taip pat Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė dr. Jurgita Jaroslavienė. Renginį moderuos etnologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja Gražina Kadžytė. Rytų aukštaičių dainas atliks Vilniaus kolegijos studentų ansamblis „Želmuo“ (vadovė dr. Dalia Vaicenavičienė).

15.00 val. – 5.5 konferencijų salėje bus pristatyta dr. Ritos Miliūnaitės monografija „Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje“. Renginį ves knygos autorė. Dalyvaus prof. dr. Daiva Aliūkaitė, doc. dr. Mindaugas Strockis ir doc. dr. Vidas Valskys. Pokalbis knygoje gvildenamomis temomis: kaip internetas keičia kalbos pavidalą, kas šiandien madinga interneto kalbuomenėje ir kas joje diktuoja kalbos madas.

Maloniai kviečiame dalyvauti!