Autorius Pavadinimas Kaina Eur
Ermanytė I. Antonimija ir antonimai 4,00
Sawicka I. Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas 3,00
Gritėnienė A. Augalų pavadinimų motyvacija šiaurės panevėžiškių patarmėje 3,00
Karaliūnas S. Baltų etnonimai 15,00
Karaliūnas S. Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose 13,00
Amrazas S. Būdvardžių darybos raida 12,00
Mikulėnienė D. Cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė 6,00
Vaičiulytė-Semėnienė L. Dabartinės lietuvių kalbos linksnių variantiškumas 8,00
Miliūnaitė R. Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai 6,00
Mangačev P. Daktaro Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbas Bulgarijoje 1880-1905 7,00
Vykypel B. Hjelmslevoglosematika ir baltų kalbų fonologija 3,00
Aleknavičienė O. Jokūbo Brodovskio patarlių, priežodžių ir mįslių rinkinys 25,00
Pupkis A. Juozas Balčikonis ir didysis „Lietuvių kalbos žodynas” 12,00
Karaliūnas S. Kalbos vartojimas ir socialinis kontekstas 6,00
Subačius G. Kalistas Kasakauskis: Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra 4,00
Miliūnaitė R. Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes? 8,00
Vasiliauskienė V. Konstantino Sirvydo Punktai sakymų I dalis 20,00
Rutkovska K. Konstantino Sirvydo Punktai sakymų II dalis 20,00
Vasiliauskienė V., Rutkovska K. Konstantino Sirvydo Punktai sakymų III dalis 20,00
Zabarskaitė J., Temčinas S., Gritėnienė A., Vaičiulytė-Semėnienė L., Stunžinas R., Gaidienė A. Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė 10,00
Smoczynski W. Laringalų teorija ir lietuvių kalba 3,00
Garšva K. Latvijos lietuvių šnektos + CD 8,00
Vidugiris A. Lazūnų šnekta 9,00
Klimavičius J. Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija 3,00
Zinkevičius Z. Lietuvių asmenvardžiai 19,00
Bilkis L. Lietuvių helonimų daryba 10,00
Subačius G. Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos tarnyboje 15,00
Čepienė N. Lietuvių kalbos germanizmai ir jų fonetinės ypatybės 8,00
Miliūnaitė R. Lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai 4,00
Amrazas V. Lietuvių kalbos istorinė sintaksė 10,00
Garšva K. Lietuvių kalbos paribio šnektos (fonologija) 6,00
Pupkis A. Lietuvių kalbos sąjūdis 1968-1988 m. 20,00
Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 1980-2010 m. 12,00
Vasiliauskienė V. Lietuvių kalbos žodžių tvarka: XVI–XIX a. atributinės frazės 6,00
Mikulėnienė D., Leskauskaitė A., Ragaišienė V., Geržotaitė L., Birgelienė N. Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos 18,00
Zinkevičius Z. Lietuvių tarmių kilmė 8,00
Umbrasas A. Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais 6,00
Gaivenis K. Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys 3,00
Gelumbeckaitė J. Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų sintaksė Jono Bretkūno Evangelijoje pagal Luką 3,00
Sabaliauskas A. Mi, baltiak (vengrų kalba) 9,00
Augustinaitis A., Zabarskaitė J., Mikulėnienė D., Meiliūnaitė V., Labanauskas L., Kiškienė A., Venckus R., Rudokas K. Naujos regionų tapatybės konstravimas. Integralumas, sumanumas, konkurencingumas 12,00
Zubaitienė V. Neišlikusių XVIII a. Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų fragmentai 6,00
Sabaliauskas A. Noi Balti (italų kalba) 15,00
Trumpa E. Pelesos balsinės fonemos ir jų variantai 3,00
Leskauskaitė A. Pietų aukštaičių vokalizmo ir prozodijos bruožai 3,00
Atkočaitytė D. Pietų žemaičių raseiniškių prozodija ir vokalizmas 3,00
Čistiakova M. V. Preliminarus suvestinis bažnytinio slavų Sinaksaro tekstų katalogas. 1 tomas: rugsėjis (rusų kalba) 12,00
Čistiakova M. V. Preliminarus suvestinis bažnytinio slavų Sinaksaro tekstų klatalogas. 2 tomas: spalis (rusų kalba) 15,00
Tuomienė N. Ramaškonių šnektos daiktavardis: sociolingvistinis tyrimas 6,00
Murinienė L. Rytinių šiaurės žemaičių fonologija: vokalizmas ir prozodija 6,00
Zemlevičiūtė P. XVII-XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika 15,00
Vladarskienė R. Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje nėra
Urbanavičienė J. Svirkų šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija 6,00
Kniūkšta P. Tarp gramatikos ir politikos 8,00
Zinkevičius Z. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas. Pavadinimų kilmė 3,00
Bakšienė R. Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: Marijampolės šnekta 12,00
Sabaliauskas A. Visom ar balter (švedų kalba) 10,00
Čistiakova M. V. Vilniaus rankraštinių sinaksarų tekstologija: rugsėjis–spalis (rusų kalba) 5,00
Ragauskaitė A. XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai 3,00
Bacevičiūtė R. Šakių šnektos prozodija ir vokalizmas 3,00