AUTORIUS PAVADINIMAS METAI KAINA
Goberienė B.,

Pupkis A. (sud.)

Dėk žodį prie žodžio – turėsi žodyną 2006 3,00
Miliūnaitė R. Apie kalbą ir mus 2006 3,00
Būti kalboje (dokumentinis filmas) DVD lietuvių kalba 2
Būti kalboje (dokumentinis filmas) DVD anglų kalba 2004 6,00
Driskius K.,

Judžentis A.,

Mačiekus V. (sud.)

Homo Sum: žodžiai K. Eigminui 1998 3,00
Dini P. U. L’anello lituano (italų kalba) 2006 15,00
Vitkauskas V. Lietuvių kalbos žodyno taisymai 2006 9,00
Vanagas A. Lietuvių vandenvardžiai 2002 2,00
Zinkevičius Z. Lituanistikos mokslas ir pseudomokslas 2006 2,00
Girčienė J., Liutkevičienė D. Sūrių pavadinimai. Vartosena. Norma. Žodynėlis 2010 5,00
Vosylytė B. Kelias į didįjį žodyną 2002 3,00