Mokslinis seminaras „Danieliaus Kleino lietuvių kalbos gramatikos: XVII–XIX a. kūrėjų dialogas ir lingvistinių idėjų slinktys“

Šių metų lapkričio 29 d. Lietuvių kalbos instituto bibliotekoje vyko mokslinis seminaras „Danieliaus Kleino lietuvių kalbos gramatikos: XVII–XIX a. kūrėjų dialogas ir lingvistinių idėjų slinktys“. Renginys buvo skirtas pirmosios spausdintos lietuvių kalbos gramatikos ‒ Danieliaus Kleino Grammatica Litvanica (Karaliaučius, 1653) ‒ 370-osioms išleidimo metinėms paminėti.

Seminare buvo perskaityti septyni pranešimai, kuriuose remiantis archyvine medžiaga pristatyti nauji mokslininko biografijos faktai, aptarti šaltiniai, kuriais jis naudojosi rašydamas žymiąją gramatiką, atlikta lyginamoji Danieliaus Kleino ir Frydricho Vilhelmo Hako bei Kristijono Gotlybo Milkaus gramatikų analizė, papasakota raštijos kūrėjo idėjų recepcija Povilo Frydricho Ruigio gramatikoje, pristatyti Danieliaus Kleino gramatikų atspindžiai Jokūbo Brodovskio žodyne. Taip pat seminare nuotoliniu būdu dalyvavo mokslininkai iš užsienio – PD habil. dr. Christiane Schiller perskaitė pranešimą „Daniel Klein und die lexikographische Tradition Preußisch-Litauens“, o prof. habil. dr. Giedrius Subačius – „Daukantas ir Kleino gramatika“. Renginys baigtas įdomia diskusija.

Seminaro dalyviai ir svečiai turėjo galimybę apžiūrėti specialiai 370-osioms Danieliaus Kleino Grammatica Litvanica išleidimo metinėms paminėti skirtą parodą „Lituanistinis Danieliaus Kleino palikimas ir jo tyrimai“, kurioje eksponuotos jo gramatikų antraštinių puslapių kopijos ir įvairiu laikotarpiu mokslininkų parengti jo palikimui tyrinėti skirti straipsniai, knygos ir kiti leidiniai.

Dalijamės renginio akimirkomis.