Pasirodė „Lietuvos vietovardžių žodyno“ III tomas

This page is only available in Lithuanian.

„Lietuvos vietovardžių žodyno  tikslas – sistemiškai pateikti visus lietuvių vietovardžius, paaiškinti jų kilmę, suteikti galimybę šią „žemės kalbą” toliau įvairiapusiškai tirti. Be to, svarbus čia ir bendresnio pobūdžio tikslas: publikuoti vietovardžius, kaip lietuvių kultūrinio paveldo dalį, siekti, kad jie būtų prieinami Lietuvos ir kitų šalių gyventojams.

Neseniai išleistas „Lietuvos vietovardžių žodyno“ III tomas aprėpia gyvosios lietuvių kalbos vietovardžius, prasidedančius raidėmis G ir H. Kaip ir ankstesniuose dviejuose tomuose čia vietų vardai pateikiami kilminiais lizdais, kuriuose toponimų vietą dar lemia ir jų darybos būdas. Lizdų pabaigoje analizuojamos jį sudarančių vietovardžių kilmės galimybės. Apie šio daugiatomio veikalo sandarą išsamiai rašyta I ir II tomo įvaduose. Ateityje žodyną planuojama leisti dažniau, bet mažesnėmis dalimis, todėl nuo III tomo nespausdinamas visas didokas lite­ratūros ir šaltinių sąrašas, o tik naujos, t. y. I ir II tomuose neminėtos, pozicijos. Skaitytojų patogumui publikuojami ištisi nežymiai papildyti sudurtinių vieto­vardžių antrųjų sandų ir sudėtinių vietovardžių antrųjų dėmenų, kurių kilmė neaiškinama, objektų nuorodų sutrumpinimų ir paplitimo nuorodų sutrumpini­mų sąrašai. Be to, siekiant išvengti dažno kartojimo nuo šio tomo vietovardžių lizduose nėra nurodomi lietuvių kalbos bendrinių žodžių (bei jų reikšmių) ir pa­vardžių pagrindinių šaltinių – elektroninio (internetinio) „Lietuvių kalbos žodyno (LKŽe) ir „Lietuvių pavardžių žodyno (LPŽ) bei „Lietuvių pavardžių duomenų bazės (LPDB) – sutrumpinimai.

Šį žodyno tomą rašė: Veronika Adamonytė, Milda Norkaitienė, Alma Ragauskaitė, Laimutis Bilkis, Dalia Sviderskienė, Marija Razmukaitė, Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė, Grasilda Blažienė. Visą žodyno tekstą redagavo Laimutis Bilkis ir Alma Ragauskaitė.

„Lietuvos vietovardžių žodyno III tomą jau galima įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygyne ir didžiuosiuose Lietuvos knygynuose. Daugiau informacijos el. p.: