Kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“, skelbia kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti.

2019 m. numatoma finansuoti 70 doktorantūros vietų, iš kurių gamtos mokslų srities – 17 vietų, technologijos – 16, medicinos ir sveikatos mokslų – 8, žemės ūkio mokslų – 4, humanitarinių mokslų – 10, socialinių mokslų – 8, menų sričių – 2. Dar 5 vietos bus skiriamos bet kurios mokslų srities doktorantūrai, kurios metu moksliniai tyrimai bus vykdomi įmonėje.

Konkursinės doktorantūros tikslas – skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (doktorantų) rengimą, finansuojant doktorantūros temas, kurios yra aktualios šiuolaikinių mokslo ar meno tyrimų  plėtrai ir (ar) Lietuvos ūkio poreikiams.

Paraišką doktorantūros vietai gauti gali teikti:

– doktorantūros teisę turinti mokslo ir studijų institucija (toliau – Institucija);

– doktorantūros teisės neturinti Institucija kartu su doktorantūros teisę turinčia Institucija;

– įmonė, vykdanti mokslo krypties, kurioje teikiama paraiška, aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus, kartu su doktorantūros teisę turinčia institucija.

 

Paraiškos priimamos iki 2019 m. birželio 7 d. 12:00 val.

Daugiau informacijos: https://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorinis-planas/772/kvietimas-490