Kolektyvinė monografija „Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai“

Monografijoje lingvistiškai tiriami kiek daugiau nei trisdešimties metų laikotarpio lietuvių kalbos vartosenoje funkcionuojantys informatikos ir kompiuterijos terminai, vertinama lietuviškos šių sričių terminijos būklė ir pokyčiai.

Monografijos dalis rengė dr. Albina Auksoriūtė, Jolanta Gaivenytė-Butler, Solvita Labanauskienė, dr. Asta Mitkevičienė, dr. Robertas Stunžinas, dr. Alvydas Umbrasas, dr. Palmira Zemlevičiūtė. Kiekvienas iš jų naudojo skirtingus tyrimo šaltinius ir metodus, todėl kiekvienos dalies pabaigoje pateikiami atskiri šaltinių sąrašai. Monografiją sudaro turinys, įvadas, septynios dalys, kurias vienija bendra – lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos – tema, bendrosios išvados, literatūros ir papildomų šaltinių sąrašas bei santrauka anglų kalba.

Monografija papildys lietuvių terminologijos sinchroninius tyrinėjimus. Ji turėtų būtų naudinga tiek kalbininkams, tiek informatikos ir kitų sričių specialistams, dėstytojams, vertėjams, redaktoriams, studentams ir visiems, kam rūpi lietuvių mokslo kalba ir terminija.

Leidinį recenzavo doc. dr. Antanas Smetona, doc. dr. Vidas Valskys, doc. dr. Tatjana Jevsikova, leidybą finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Kolektyvinės monografijos „Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai“ turinys (PDF).

Leidinį galima įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje ir didžiuosiuose Lietuvos knygynuose. Daugiau informacijos – el. p.