dr. Ramunė Vaskelaitė

dr. Ramunė Vaskelaitė

Mokslo darbuotoja

Bendrinės kalbos normų, vartosenos ir terminijos tyrėja

Bendrinės kalbos tyrimų centre ir Terminologijos centre dirbti pradėjo 2018 m. (anksčiau yra dirbusi Kalbos kultūros skyriuje). 2009 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Sintaksinių ryšių modeliai lietuvių kalbos sintaksėje“, parengtą studijuojant Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinėje doktorantūroje (vadovas prof. habil. dr. Axel Holvoet).

Pagrindinė mokslinių tyrimų kryptis – bendrinės kalbos normų ir vartosenos tyrimai. Mokslinėse publikacijose daugiausia dėmesio skiria lietuvių kalbos sintaksės normų ir vartosenos santykiui, bendrinės kalbos sintaksinei sandarai, domisi naujaisiais sintaksės reiškiniais ir anglų kalbos įtaka lietuvių kalbos sintaksei (kartu verčia iš anglų ir italų kalbų). Normos ir vartosenos santykio aspektu nagrinėja ir kitų kalbos lygmenų – teminijos, rašybos ir skyrybos, morfologijos – reiškinius. Pagrindinė tiriama bendrinės kalbos funkcionavimo sritis – ekonomikos mokslo ir praktikos kalba bei terminija.

 1. Vaskelaitė Ramunė. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai. – Bendrinė kalba 89, 2016, 58 p. ISSN 2351-7204: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/89/Vaskelaite_BK_89_straipsnis.pdf
 2. Vaskelaitė Ramunė. Kaip tampa kebli iš pažiūros paprasta simbolinių pavadinimų rašymo taisyklė. – Bendrinė kalba 87, 2014, 35 p. ISSN 2351-7204: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/87/Vaskelaite_BK_87_Straipsnis.pdf

 3. Vaskelaitė Ramunė. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? – Kalbos kultūra 86, 2013, 265–308: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/86/KK_86_265_308_Vaskelaite.pdf

 4. Vaskelaitė Ramunė. Abstrakčiųjų daiktavardžių daugiskaitos vartojimas ekonomikos kalboje ir norma. – Kalbos kultūra 85, 2012, 190–215: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/85/Vaskelaite_KK_85_straipsnis.pdf

 5. Vaskelaitė Ramunė. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena. – Kalbos kultūra 84, 2011, 60–97: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/84/Vaskelaite_KK_84_straipsnis.pdf

 6. Vaskelaitė Ramunė. Naudininkas veiksmažodinių daiktavardžių junginiuose. – Kalbos kultūra 76, 2003, 43–46: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/76/Vaskelaite_KK_76_straipsnis.pdf

 7. Vaskelaitė Ramunė. Lietuvių kalbos daiktavardiniai junginiai sintaksinių ryšių požiūriu. – Acta Linguistica Lithuanica 48, 2003, 143–158: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-48.

 8. Vaskelaitė Ramunė. Daiktavardinių junginių vartojimas publicistikoje. – Kalbos kultūra 75, 2002, 93–104: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/75/Vaskelaite_KK_75_straipsnis.pdf

 9. Vaskelaitė Ramunė. Nelietuviškų nekaitomų žodžių sintaksiniai vaidmenys. – Kalbos kultūra 74, 2001, 43–51: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/74/Vaskelaite_KK_74_straipsnis_apie_nelietuvisku_nekaitomu_zodziu_sintaksinius_vaidmenis.pdf

 10. Vaskelaitė Ramunė. Prielinksnio tarp vartojimo polinkiai. – Kalbos kultūra 73, 2000, 77–81: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/73/Vaskelaite_KK_73_straipsnis.pdf

 11. Vaskelaitė Ramunė. Vietininko vartojimas su daiktavardžiais: norma ir vartosenos polinkiai. – Kalbos kultūra 72, 1999, 61–68: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/72/Vaskelaite_KK_72_straipsnis.pdf

 12. Vaskelaitė Ramunė. Vidaus einamasis vietininkas dabartinėje publicistikoje. – Kalbos kultūra 71, 1998, 48–54: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/72/Vaskelaite_KK_72_straipsnis.pdf

Other Members