LR Seime vyko tarpdalykinė mokslinė konferencija „Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji požiūriai ir tyrimai“

Birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Seime, Konstitucijos salėje, vyko tarpdalykinė mokslinė konferencija „Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji požiūriai ir tyrimai“. Ši brolių Juškų konferencija išskirtinė – šiais metais minimos 200-osios Antano Juškos gimimo metinės. Broliai Antanas ir Jonas Juškos buvo unikalios XIX a. asmenybės, palikusios gausų, iki šiol aktualų ir neišsenkamą palikimą lietuvių tautosakai, kalbai ir kultūrai. Broliai gyvenime ėjo skirtingais keliais, bet viena kryptimi.

Konferenciją pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė. Brolių Juškų nuopelnai lietuvių kalbai ir kultūrai be galo dideli. J. B. de Kurtenė (Jan Baudouin de Courtenay) teigimu, „brolių Juškų atminimas neišnyks, kol gyvens lietuvių liaudis, kol egzistuos lietuvių mokslininkai, besidomintys jos dvasinio ir visuomeninio gyvenimo reiškiniais“. Kalbininkų Juškų darbai iki šiol išliko svarbūs – vien dėl jų darbų vyko konferencija, kurioje pranešimus skaitė lietuvių ir užsienio kalbininkai, tautosakininkai, istorikai, kultūrologai, pažvelgę į brolių Juškų darbus iš XXI a. perspektyvos.

Lietuvos Respublikos Seimo narys, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys prof. dr. Arūnas Gumuliauskas akcentavo, kad ši konferencija surengta būtent LR Seime, nes yra valstybinės reikšmės.

Lietuvos Respublikos Seimo narys Robertas Šarknickas pabrėžė istorinių asmenybių svarbą moderniajame technologijų amžiuje ir paskatino rūpintis istoriniu atminimu ir praeitimi – tai ugdo ne tik asmenybės, bet ir tautos dvasią.

Buvęs Jurbarko meras, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys, Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška paskatino žvelgti visai kitomis istorinėmis akimis į Jurbarko kraštą, į brolių Juškų istoriją.

Pranešimus skaitė filologai, istorikai, tautosakininkai, kultūrologai (plačiau žr. programą).

Konferencijos svečiams koncertavo ir brolių Juškų dainas atliko Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos folkloro ansamblis „Gilė“ (vadovai Artūras Sinkevičius, Dobilas Juška). Konferenciją užbaigė Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos moksleiviai, subūrę visus konferencijos dalyvius padainuoti Antano Juškos dainą.

Konferencijos organizatoriai: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Dėkojame konferencijos dalyviams už naują žvilgsnį į brolių Juškų asmenybes ir darbus, aktualius ir šiomis dienomis.