LKI mokslo žurnalas „Acta Linguistica Lithuanica“ įtrauktas į Scopus® duomenų bazę

This page is only available in Lithuanian.

Lietuvių kalbos institutas su džiaugsmu praneša, kad nuo 2021 metų gruodžio mėnesio Instituto leidžiamas mokslo žurnalas Acta Linguistica Lithuanica (ALL) yra įtrauktas į Elsevier bibliografijos duomenų bazę Scopus®.

 

Ypač palankiai žurnalas buvo įvertintas Elsevier ekspertų, kurie pabrėžė, kad „žurnale nuolat publikuojami akademiškai pagrįsti, tarptautinei akademinei ir profesinei auditorijai aktualūs straipsniai, atitinkantys aiškius žurnalo tikslus ir sritį“. Žurnalo politika, anot ekspertų, atitinka žurnalo turinį.

Atsižvelgdama į Elsevier ekspertų rekomendacijas ir siekdama dar labiau įtvirtinti žurnalą tarptautinio mokslo pasaulyje, ALL leidinio komanda praplėtė redaktorių kolegijos narių sąrašą, į jį įtraukdama įvairių kalbotyros krypčių profesionalus. Pritarus LKI Mokslo tarybai, nuo 2022 metų ALL redaktorių kolegiją papildė prof. (Apl.) dr. habil. Marie-Luise Heckmann (Potsdamo universitetas, Vokietija), prof. (UŁ) dr. habil. Artur Gałkowski (Lodzės universitetas, Lenkija), prof. dr. Alessandro Parenti (Trento universitetas, Italija), prof. dr. Xaverio Ballester (Francisco Javier Ballester Gómez) (Valensijos universitetas, Ispanija), dr. Sanda Rapa (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Latvija), akad. prof. habil. dr. Jurijus Kuzmenko (Rusijos mokslų akademija, Lingvistinių tyrimų institutas, Sankt Peterburgas, Rusija), prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva), prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė (Vilniaus universitetas, Lietuva).

Tarptautinis recenzuojamas mokslo žurnalas ALL yra leidžiamas nuo 1957 metų (iki 1999 metų jis vadinosi Lietuvių kalbotyros klausimai). Atsiverčiame naują žurnalo numerį ir pamatome skaičius LXXXV. Skaičiai pasako tiesą – nutolome nuo pirmojo žurnalo numerio. Pavadinimas buvo kitas, Institutas buvo kitoks, bet mintis buvo gyva ir tebėra ta pati prabėgus 64 metams – kalbos tyrimai. Nė viename žurnalo numeryje nerasime pastraipos, kuri neatspindėtų parašiusiojo suvokimo apie kalbos reiškinius. Akademinių straipsnių, įžvalgų, recenzijų rašymas yra kūryba, ne tik mokslo, bet ir kultūros dalis. Rašoma apie kalbos dalykus, datuojamus XIV ir vėlesniais amžiais, apie naujausius tyrimus, apie ieškojimus ir atradimus. Šiame numeryje mūsų kolegos iš Latvijos ir Čekijos rašė lietuviškai, kiti – mokslo pasaulį užkariavusia anglų kalba, taip pat rusų kalba, nes pasikeitė mokslo erdvė ir laikas, ir mes, norėdami išlikti toje pakitusioje erdvėje, nebegalime būti paribių gyventojai, o turime būti suprasti Europos ir pasaulio vyksme dalyvaujančių kalbininkų.

Per metus išeina du ALL tomai. Vyriausioji žurnalo redaktorė – LKI Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vadovė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė.

Daugiau informacijos apie žurnalą, žurnalo politiką, naujausią ALL numerį, taip pat ir archyvinę žurnalo medžiagą (straipsnius nuo pat pirmojo numerio) bei kitus LKI leidžiamus mokslo žurnalus rasite Lietuvių kalbos instituto atvirosios prieigos mokslų žurnalų sistemoje adresu http://journals.lki.lt/.

Acta Linguistica Lithuanica tinklalapis: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica.