LKI mokslininkai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Stanfordo universitete (JAV)

2018 m. birželio 1–3 d. Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro darbuotojai dr. Birutė Triškaitė ir dr. Mindaugas Šinkūnas dalyvavo Stanfordo universitete (JAV) vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje The 2018 AABS Conference at Stanford University: The 100th Anniversary of Baltic Independence. Ši Baltijos šalių studijų skatinimo draugijos (Association for the Advancement of Baltic Studies) organizuota konferencija – didžiausias Lietuvos, Latvijos ir Estijos Nepriklausomybių šimtmečiui skirtas renginys Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Dr. Birutė Triškaitė skaitė pranešimą „The Acquisition of the Lithuanian Language in the 18th Century: The Case of Johann Jacob Quandt“ ir pirmininkavo kalbos istorijai skirtam posėdžiui „History of Language from the 16th to the 18th Century“. Dr. Mindaugas Šinkūnas skaitė pranešimą „String Similarity Detection and Old Lithuanian Bible Translations“ ir dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „Baltic Digital Humanities: Pasts, Presents, Futures“.

Mokslininkų dalyvavimą konferencijoje finansavo Europos Sąjungos struktūriniai fondai (Lietuvos mokslo tarybos administruojamų projektų Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0111 ir 09.3.3-LMT-K-712-06-0152; plačiau žr. ES projektai).

Konferencijos programa: https://convention2.allacademic.com/one/aabs/aabs18/