LKI doktorantai ir jaunesnieji mokslo darbuotojai kviečiami dalyvauti konkurse!

Lietuvių kalbos institutas skelbia konkursą Evelinos Kolupailaitės-Masiokienės ir Broniaus Masioko stipendijai gauti. Ši stipendija įsteigta skatinti jaunesniuosius mokslo darbuotojus arba doktorantus už aktyviai vykdomus mokslinius tyrimus.

Kandidatu gauti Stipendiją gali būti teikiamas aktyviai mokslo veiklą vykdantis jaunesnysis mokslo darbuotojas arba doktorantas.

Teisė siūlyti kandidatus suteikiama mokslo padalinių vadovams ir patiems kandidatams stipendijai gauti. Padalinio vadovas ar kandidatas (tuo atveju, jei pats išsikelia savo kandidatūrą) Instituto moksliniam sekretoriui pateikia trumpą kandidato gyvenimo aprašymą, svarbiausius paskutinių trejų metų mokslinius darbus.

Dokumentai priimami iki 2018 m. rugsėjo 17 d. 157 k.

Konkurso nuostatai pridedami.

Telefonas ar el. paštas pasiteirauti: (8 5) 234 71 94;