LKI direktore tapo dr. Albina Auksoriūtė

dr. Albina Auksoriūtė

Nuo 2018 m. birželio 1 d. Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pareigas eina dr. Albina Auksoriūtė.

Dr. Albina Auksoriūtė 1988 metais, baigusi Vilniaus universitetą, pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dabar – Lietuvių kalbos instituto) Kalbos kultūros ir terminologijos skyriuje, 1991 m. susikūrus atskiram Terminologijos skyriui dirbo jame, o nuo 2003 m. – Terminologijos centre. Nuo 2001 m. iki 2018 m. gegužės 31 d. vadovavo Terminologijos skyriui (dabar – centrui), nuo 2011 m. pab. taip pat Terminologijos centre dirbo vyriausiąja mokslo darbuotoja. Nuo 2017 m. rugsėjo dr. Albina Auksoriūtė yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) narė.

Dr. Albina Auksoriūtė parašė per 40 mokslo straipsnių, kurie išspausdinti Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Dalyvavo per 40 mokslinių konferencijų ir seminarų, vykusių Vilniuje, Kaune, Dubline, Rygoje, Taline, Šombatėjuje, Kopenhagoje, Liuvardene, Maskvoje, Karaliaučiuje, Permėje ir kitur.

Mokslininkė yra kasmetinio Lietuvių kalbos instituto žurnalo „Terminologija“ redaktorių kolegijos narė (nuo 8 nr.), nuo 16 numerio – vyriausioji redaktorė, 4 mokslo straipsnių rinkinių sudarytoja.

Dr. Albina Auksoriūtė recenzavo per 30 įvairių sričių terminų žodynų ir daug terminų standartų. Kaip kalbininkė terminologė prisidėjo rengiant apie 10 terminų žodynų. Kartu su kolegomis pateikė lietuviškus aplinkos apsaugos terminus daugiakalbiam Suomijoje išleistam žodynui EnDic2004: Environmental dictionary (Helsinki, Tartu; 2004, ISBN 9985-51-067-4 (EST), ISBN 952-11-1541-6 (FIN)).

2005–2006 m. mokslininkė dalyvavo Europos Komisijos projekte EuroTermBank (Europos terminologijos išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms), kurio rezultatas – centralizuotas naujųjų Europos Sąjungos šalių terminų bankas internete EuroTermBank, susietas su kitais nacionaliniais ir tarptautiniais terminų bankais ar ištekliais. Išleista projekto partnerių parengta knyga Towards Consolidation of European Terminology Resources, kurioje pateikta projekto EuroTermBank metu sukurta metodika ir rekomendacijos.

2005–2008 m. dr. Albina Auksoriūtė buvo Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 37 „Terminologija“ pirmininkė, nuo 2007 m. yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, 2005 m. išrinkta Tarptautinio terminologijos informacijos centro (INFOTERM) Vykdomosios tarybos nare, o nuo 2009 m. yra prezidentė.

Daugiau informacijos apie dr. Albinos Auksoriūtės biografiją, mokslo darbus ir pasiekimus