Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. birželio 27 d. patvirtino Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gaires

Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. birželio 27 d. patvirtino Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gaires. Jose numatyti šio laikotarpio valstybinės kalbos politikos principai, tikslai, uždaviniai bei jų sprendimo būdai ir valstybinės kalbos būklės pažangos kriterijai.

Gairės paskatins dabartinės valstybinės kalbos būklės tyrimus ir sudarys pagrindą valstybinės kalbos politikos strategijai rengti.

Prie Gairių rengimo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos politikos pakomisėje nemažai prisidėjo ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkės: dr. Rita Miliūnaitė, prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, prof. dr. Laima Kalėdienė.

Dokumento nuoroda:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/211e99c07b6f11e8ae2bfd1913d66d57