• Knygos „Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos veikalo „Taislius augyminis“ bendrinių žodžių indeksas“ leidyba. Trukmė – 2023 m. balandžio 1 d. – gruodžio 31 d.
  Vadovė – dr. Ritutė Petrokienė.

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa:

 1. Petro Avižonio „Lietuviškos gramatikėlės“ (1898) leidyba. Trukmė 2022 m. balandžio 1 d. 2022 m. gruodžio 31 d.
  Vadovė – dr. Jurgita Venckienė.
 2. Dabartinių baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: lyginamasis sonantų akustinis ir perceptyvinis tyrimas. Trukmė 2021 m. balandžio 1 d. 2022 m. gruodžio 31 d.
  Vadovė – dr. Jolita Urbanavičienė.
 3. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veikalų rengimas ir leidyba. Trukmė 2018 m. liepos 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.
  Vadovė – dr. Ritutė Petrokienė.
 4. XVI-XXI a. lietuvių kalbos germanizmų ir jų darinių žodynas. Trukmė 11 mėn. (2019 m. vasaris – gruodis).
  Vadovė – Nijolė Čepienė.
 5. Preliminarus suvestinis sinaksarinių tekstų katalogas. 3 tomas: lapkritis. Trukmė 9 mėn. (2019 m. kovas – gruodis).
  Vadovė – dr. Marina Čistiakova.
 6. Kolektyvinės 2-jų d. mokslo monografijos „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje“, 1 knyga, 2 knyga (su garsine medžiaga) išmanioji el. leidyba. Trukmė 9 mėn. (2019 m. kovas – gruodis).
  Vadovė – dr. Jurgita Jaroslavienė.
 7. Povilo Ruigio gramatikos „Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick“ (1747) kritinio leidimo ir monografijos „Povilas Ruigys“ leidyba.  Trukmė 11 mėn. (2019 m. vasaris – gruodis).
  Vadovė – dr. (HP) Ona Aleknavičienė.

Parama mokslo renginiams:

 1. Europos kalbų atlaso (ALE) simpoziumas, 52-asis redakcinės kolegijos susitikimas. Trukmė 9 mėn. (2019 m. vasaris – lapkritis).
  Vadovė – dr. Agnė Čepaitienė.
 2. 3-oji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“. Trukmė 9 mėn. (2019 m. vasaris – lapkritis).
  Vadovas – dr. Alvydas Umbrasas.
 3. Tarptautinės Aleksandro Vanago onomastikos konferencijos ‘Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose’ organizavimas. Trukmė 9 mėn. (2019 m. vasaris – lapkritis).
  Vadovė – prof. dr. Grasilda Blažienė.
 4. „26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija KALBINĖ ĮVAIROVĖ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE: KALBOS GALIA IR PRESTIŽAS“ (vyks spalio 3-4 d.). Trukmė 9 mėn. (2019 m. vasaris – lapkritis).
  Vadovė – dr. Danutė Liutkevičienė.

3.2 priemonė. Leisti periodinius lituanistinius mokslo žurnalus:

 1. Mokslo žurnalo „Acta Linguistica Lithuanica“ (80–85) leidyba 2019–2021 m. Trukmė 2019 m. vasario 2 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.
  Vadovė – prof. dr. Grasilda Blažienė.
 2. Periodinio mokslo žurnalo „Terminologija“ (nr. 26, 27, 28) leidyba 2019–2021 m. Trukmė 2019 m. sausio 2 d. – 2021 m. gruodžio 30 d.
  Vadovė – dr. Albina Auksoriūtė.

1. Kupiškėnų žodynas“, IV t. rengimas ir leidyba. Trukmė 10 mėn. (kovas – gruodis).

Vadovė – dr. Ritutė Petrokienė.

 

Mokslininkų grupių projektai:

 

1. ,,Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“. Trukmė 2013 m. birželio 3 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d.

Vadovė dr. Jurgita Jaroslavienė

 

Sklaidos projektai:

 

1. ,,Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha“.  Trukmė 10 mėn. (kovas – gruodis).

Vadovė dr. Zita Šimėnaitė

2. „Mokslinio žurnalo „Terminologija“ (nr. 20, 21, 22) rėmimas ir leidyba“. Trukmė 2013 m. kovo 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d.

Vadovė dr. Albina Auksoriūtė.

3. ,,Mokslo žurnalo Acta Linguistica Lithuanica (68–73) tomų leidyba“. Trukmė 2013 m. kovo 1 d. – 2015 m.rugsėjo 30 d.

Vadovė  prof. dr. (HP) Grasilda Blažienė

1. ,,Konstantinas Sirvydas – lietuvių leksikografijos pradininkas”.

Vadovė – dr. Zita Šimėnaitė.

2. ,,Priešaušrio mokslas,kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms metinėms”.

Vadovė – dr. Albina Auksoriūtė. “

3. ,,LDK slaviškosios raštijos lietuviškoji dimensija”.

adovė – dr. Nadežda Morozova.

4. ,,Juozas Balčikonis leksikografas”.

Vadovas – doc. dr. Aldonas Pupkis.

5. ,,Studijos Visuomenė apie nepriesagines moterų pavardes rengimas ir leidyba”.

Vadovė – dr.( HP) Rita Miliūnaitė.

6. ,,Monografijos (A. Sabaliauskas  Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 1981-2010 m.)” leidyba.

Vadovė – prof. dr. (HP) Danguolė Mikulėnienė.

7. ,,Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė (2012–2014)”.

Vadovė – dr. Loreta Vaicekauskienė

8. ,,Senosios lietuvių k. tekstyno (SLIEKKAS) lingvistinės anotacijos technologinė ir mokslinė bazė”.

Vadovė  –  prof. dr. (HP)  Grasilda Blažienė.

9. „Lazūnų šnektos tekstų ir kompaktinės plokštelės leidyba”.

Vadovė – dr. J. Jaroslavienė.

10. „Suvestinis sinaksarinių tekstų katalogas”.

Vadovė – dr.  Marina Čistiakova.

 1. „Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazės formavimasf“.

Vadovė – dr. Daiva Litvinskaitė.

 2. „Dalies Lietuvos vietovardžių geoinformacinės duomenų bazės

sukūrimas“. Vadovas – dr. Laimutis Bilkis.

 3. „Monografijos „Sociolingvistika: metodai ir tyrimai“ rengimas spaudai ir leidyba“.

Vadovė – dr.(HP) Laima Kalėdienė.

  4. „ J. Aleksandravičiaus „Kretingos tarmės žodynas“ .

Vadovė – dr. Daiva Vaišnienė.

  5. ,,Tęstinio leidinio Baltų onomastikos tyrimai 2 leidyba‘‘.

Vadovė – dr. Alma Ragauskaitė.

1. Dieveniškių žodyno 2 rengimas ir leidyba.

Vadovė – dr. (HP) Laima Kalėdienė.

 

2. Zietelos šnektos tekstų II dalies leidyba.

Vadovė – dr. Rima Bacevičiūtė.

3. Monografijos „Ramaškonių šnektos daiktavardis: sociolingvistinis tyrimas“ leidyba.

Vadovė – dr. Nijolė Tuomienė.

 

4. Monografijos „Svirkų šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija“ leidyba.

Vadovė – dr. Jolita Urbanavičienė.

5. Lietuvių kalbos antriniai predikatyvai: semantika ir morfosintaksė.

Vadovė – dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė.

 

6. „Mikalojaus Daukšos katekizmo (1595) sintaksė“.

Vadovas – dr. Artūras Judžentis.

 

7. Renginio pavadinimas – Konferencija Prieaušrio mokslas, kultūra ir švietimas, skirta Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms.

Už renginį atsakinga – dr. Albina Auksoriūtė.

8. Renginio pavadinimas – Tarptautinė konferencija Jonas Jablonskis ir bendrinės lietuvių kalbos šimtmetis, skirta J. Jablonskio 150-osioms gimimo metinėms.

Už renginį atsakinga – dr. Rasuolė Vladarskienė.

9. „Lietuvių kalbos instituto kalbos išteklių plėtros bei įsiliejimo į Europos mokslinių tyrimų infrastruktūras galimybių analizė“.

Vadovė – dr. Daiva Vaišnienė.

 

10. „Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje Lietuvoje“.

Vadovė – dr. Loreta Vaicekauskienė.

11. „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“.

Vadovė – dr. Loreta Vaicekauskienė.

 

12. „Paveldas ir tapatumas : XVII a. lituanistinių šaltinių tyrimas ir sklaida“.

Vadovė – dr. (HP) Ona Aleknavičienė.

 

13. „Teminė tarmių duomenų bazė Tradiciniai lietuvių verslai“.

Vadovė  – dr. Violeta Meiliūnaitė.

1. „Šiaurinių lietuvių kalbos šnektų tyrinėjimai“.

Vadovas – dr. (HP) Kazimieras Garšva.

2. Monografija „Lietuvių kalbos ekspertai: Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus Liackis, Andrius Poidėnas Rusijos imperijos tarnyboje (XIX amžiaus antroji pusė)“.

Vadovas – prof. habil. dr. Giedrius Subačius.

3. „Archivum Lithuanicum“ žurnalo 12–14 tomų leidyba.

Vadovas – prof. habil. dr. Giedrius Subačius.

4. „Kupiškėnų žodynas“, II-III t. rengimas ir leidyba.

Vadovė – dr. Ritutė Petrokienė.

5. Knygos „Sūrių pavadinimai“ leidyba.

Vadovė – dr. Jurgita Girčienė.

6. „Baltų kalbų atlaso“ rengimas ir leidyba.

Vadovė – prof. dr. (HP) Danguolė Mikulėnienė.

7. „Chylinskio veiklos LDK ir Europoje šaltiniai“.

Vadovė – dr. Gina Holvoet.

8. „Lituanika: LDK etnokonfesinių mažumų raštijos paveldas II“.

Vadovė – dr. Nadiežda Morozova.

9. „Marcinkonių apylinkių šnektos tekstai“.

Vadovė – dr. Asta Leskauskaitė.

10. „Garsas ir jo tyrimų aspektai: metodologija ir praktika“.

Vadovė – dr. Asta Leskauskaitė.

11. „Jurbarko šnektos žodynas“.

Vadovė – dr. Vilija Sakalauskienė.

12. „Lietuvių teisės terminija 1918–1940 m. (pagrindinių kodeksų terminai).

Vadovas – dr. Alvydas Umbrasas.

13. „Jokūbo Brodovskio vokiečių-lietuvių kalbų rankraštinio žodyno publikacija“.

Vadovas – prof. dr. Vincentas Drotvinas.

14. ,,Baltų sociolingvistika (BalSoc): kalbinės nuostatos Lietuvoje ir Latvijoje“.

Vadovė – dr. Loreta Vaicekauskienė