Lietuvių kalbos instituto profesorės Danguolės Mikulėnienės monografijos pristatymas

Šių metų vasario 14 dieną LMA Vrublevskių bibliotekoje įvyko prof. dr. Danguolės Mikulėnienės naujausio mokslinio darbo – monografijos „Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai“ – pristatymas.

Pristatymo metu prof. dr. D. Mikulėnienė trumpai apžvelgė lietuvių kalbos tyrinėtojų darbus, supažindino su turimais jų rankraščiais bei kas ir kodėl tarmių žemėlapį spalvino spalvotais pieštukais. Kaip teigė profesorė, monografijoje aptariami darbai tik dar kartą patvirtina svarbų faktą – XIX a. pab. – XX a. pr. lietuvių kalba buvo tarptautinė disciplina.

Renginio metu netrūko ir pagyrų: profesorės monografija buvo lyginama su detektyvo darbu, kuriame tiek daug elegantiško profesionalumo. Be to, prof. dr. D. Mikulėnienei buvo mesti ir nelengvi iššūkiai bei pavestos naujos užduotys būsimiems monografijos tomams.

Monografijos pristatyme dalyvavo, sveikino ir kartu džiaugėsi prof. dr. Vytautas Kardelis, prof. dr. Grasilda Blažienė, dr. Ilja Lemeškinas, prof. dr. Daiva Aliūkaitė, VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis bei Mokslo ir enciklopedijos leidybos centras (MELC) direktorius Rimantas Kareckas.

Geolingvistikos centro praktikantė Samanta Rutkauskaitė