Lietuvių kalbos instituto mokslininkės skaitė pranešimus tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Aktualios šiuolaikinio švietimo ir mokslo problemos integracijos į Europą kontekste“

Šių metų gegužės 25 d. „Ukrainos“ universiteto Lucko visuomenės vystymosi institute vyko IX tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті Євроінтеграційного поступ“ („Aktualios šiuolaikinio švietimo ir mokslo problemos integracijos į Europą kontekste“). Lietuvių kalbos institutas kartu su Klaipėdos universitetu yra ilgamečiai šios konferencijos partneriai. Konferencijos plenariniame posėdyje nuotoliniu būdu pranešimus skaitė trys Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslininkės: dr. Aurelija Gritėnienė, dr. Jolita Urbanavičienė ir dr. Daiva Šveikauskienė.

Vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Aurelija Gritėnienė skaitė pranešimą „The Image of Ukraine in „The Concise Ukrainian–Lithuanian Dictionary“ („Ukrainos vaizdinys „Mažajame ukrainiečių–lietuvių kalbų žodyne“). Mokslininkė analizavo, kokių enciklopedinių žinių apie Ukrainą galima rasti minėto žodyno mikrostruktūroje ir kaip šios žinios iš atskirų detalių padeda susikurti įvairiapusį Ukrainos vaizdinį.

Vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Jolita Urbanavičienė skaitė pranešimą „The Dictionary of the Lithuanian Language“ (DLL) as Part of „E-language“, the Information System for Lithuanian Language Resources“ („Lietuvių kalbos žodynas“ lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje „E. kalba“). Tyrinėtoja kalbėjo apie „Lietuvių kalbos žodyno“ leksikografinių duomenų panaudojimą kiekybiškai ir kokybiškai plėtojant lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą „E. kalba“ ir kuriant išvestinius e. produktus (Žodžių prasmių tinklą ir kt.).

Mokslo darbuotoja dr. Daiva Šveikauskienė skaitė pranešimą „Anatoly Nepokupny and Lithuanian Writers“ („Anatolijus Nepokupnas ir lietuvių autoriai“), kuriame pristatė baltisto A. Nepokupno lituanistinę veiklą, jo lietuvių klasikų (Maironio, Romualdo Granausko) vertimus ir kt. nuopelnus lietuvių kultūrai.

Pasibaigus konferencijai, rengėjai perdavė nuoširdžiausią padėką ir dalyvėms, ir visai Instituto bendruomenei, tikėdamiesi sėkmingo akademinio bendradarbiavimo ir ateityje.