Lietuvių kalbos instituto mokslininkės dalyvavo VII tarptautiniame lituanistų kongrese

Šių metų 2024 m. gegužės 27–28 d. Vroclavo universitete Lenkijoje vyko VII tarptautinis lituanistų kongresas. Pagrindiniai kongreso organizatoriai – Vroclavo universiteto Baltistikos centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas. Kongrese pranešimus skaitė Lietuvių kalbos instituto mokslininkės.

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Alma Ragauskaitė perskaitė pranešimą „Moterų asmenvardžių lietuviškos darybos fenomenas XVI‒XVII a. Lietuvos miestų istoriniuose vardynuose“. Pranešime buvo apibūdinti kelių Lietuvos miestų (Kauno, Joniškio ir Kėdainių) gyventojų asmenvardžių su lietuviškomis priesagomis užrašymo dėsningumai XVI‒XVII a., aptarti svarbiausi miestiečių moterų įvardijimo modeliai, nustatyta, kokie veiksniai turėjo įtakos formuojantis jų įvardijimo sistemai.

Terminologijos centro mokslo darbuotoja dr. Lina Rutkienė pranešime „Kontekstinė substantyvizacija Lietuvos mokymo įstaigų interneto svetainėse“ pristatė surinktus iš švietimo įstaigų kontekstinės subjektyvizacijos atvejus, aiškinosi šio reiškinio priežastis.

Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rasuolė Vladarskienė pranešime „Derinimo polinkiai administracinėje lietuvių kalboje“ aptarė probleminius derinimo atvejus, kai yra keli derinimo davikliai ar gavikliai. Pažymėjo, kad atsižvelgiant į administracinės kalbos savitumą ir vengiant galimų teksto interpretacijų, ryškėja semantinio derinimo polinkis, ypač kai derinimo gaviklis yra postpozicinis.

Kongrese dalyvavo per 60 pranešėjų iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Kauno kolegijos, taip pat mokslininkai iš Baltistikos centrų, įsikūrusių Austrijoje, Čekijoje, Estijoje, Italijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Sakartvele, Suomijoje.

Dalijamės renginio nuotraukomis.