LKI mokslininkės dalyvavo tarptautiniame etnolingvistikos seminare „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje“

Lietuvių kalbos instituto mokslininkės dalyvavo tarptautiniame etnolingvistikos seminare „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje“, vykusiame Vilniaus universitete liepos 4–7 d. Renginį organizavo VU Baltijos kalbų ir kultūrų instituto, Taikomosios kalbotyros instituto dėstytojai ir doktorantai. Seminare dalyvavo gausus būrys mokslininkų ir studentų iš Liublino Marijos Sklodovskos-Kiuri universiteto, Lenkijos mokslų akademijos Lenkų kalbos instituto Krokuvoje ir Slavistikos instituto Varšuvoje, Bydgoščiaus Kazimiero Didžiojo universiteto, Lietuvių kalbos instituto.

Seminare nagrinėtos lietuvių ir lenkų bendruomenių vertybių, kalbos ir kultūros sąsajos. Šias dvi tautas sieja glaudūs kultūriniai ir istoriniai ryšiai, šalių gyventojus vienija panašūs pasaulėvaizdžiai. Lietuvių kalbos instituto mokslininkės dr. Jūratė Pajėdienė, dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, dr. Vilija Sakalauskienė, dr. Vilija Ragaišienė skaitė pranešimus, susijusius su žmogumi, doc. dr. Galina Miškinienė – apie šeimos vertybes Lietuvos ir Lenkijos totorių šeimose. Dr. Vilija Sakalauskienė skaitė pranešimą tema Žmogaus vaizdinys tarminiame diskurse. Dr. Vilija Ragaišienė aptarė Žmogaus paveikslo išskirtinumą ir kaitą „Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne“. Dr. Loreta Vaičiulytė–Semėnienė kalbėjo apie Draugo konceptą, remiantis daiktavardžio draugas formomis dabartinės lietuvių kalbos publicistikoje. Dr. Jūratė Pajėdienė pristatė Vertybių sistemos raišką žemaičių kasdienybės diskurse. Doc. dr. Galinos Miškinienės pranešimo tema – Šeima ir šeimos vertybės: Lietuvos ir Lenkijos totorių rankraščių pagrindu.

Daugiau informacijos apie konferenciją: http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/