Lietuvių kalbos instituto mokslininkės dalyvavo Lucke (Ukrainoje) vykusioje V tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

Š. m. balandžio 23–24 d. LKI Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Aurelija Gritėnienė ir dr. Jolita Urbanavičienė dalyvavo Lucke (Ukrainoje) vykusioje V tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Aктуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу / Topical issues of modern education and sience in the context of the European integration process“ („Aktualios šiuolaikinio švietimo ir mokslo problemos integracijos į Europą kontekste“), kuri vyko „Ukrainos“ universiteto Lucko visuomenės vystymosi institute. Konferencijos plenariniame posėdyje dr. Aurelija Gritėnienė perskaitė pranešimą „Концепт партизан послевоенной Литвы в литовской прозе XXI века“ („Pokario Lietuvos partizano konceptas XXI a. lietuvių prozoje“). Dr. Jolita Urbanavičienė skaitė pranešimą „Картотека Словаря литовского языка – развитие и перспективы“ („Lietuvių kalbos žodyno kartoteka – raida ir perspektyvos“). Konferencijoje, be Ukrainos ir Lietuvos tyrėjų, taip pat dalyvavo mokslininkai iš JAV ir Lenkijos. Apie konferenciją rašė Volynės krašto laikraštis „Волинь Post“ (žr. http://www.volynpost.com/articles/1671-u-lucku–masshtabna-mizhnarodna-konferenciia-v-instytuti-ukraina).

Viešnagės metu daug bendrauta su kolegomis iš „Ukrainos“ universiteto Lucko visuomenės vystymosi instituto, su kuriuo 2018 m. LKI yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį, kalbėta apie tolesnį mokslininkų bendradarbiavimą, aptartos būsimo lietuvių–ukrainiečių kalbų žodyno rengimo perspektyvos.

Dr. Aurelija Gritėnienė skaito pranešimą „Pokario Lietuvos
partizano konceptas XXI a. lietuvių prozoje“

Dr. Jolita Urbanavičienė skaito pranešimą „Lietuvių kalbos žodyno
kartoteka – raida ir perspektyvos“

Su profesore dr. Zinaida Pacholok (dešinėje) iš
„Ukrainos“ universiteto Lucko visuomenės vystymosi instituto