Lietuvių kalbos instituto mokslininkės dalyvavo 10-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Aktualios šiuolaikinio švietimo ir mokslo problemos integracijos į Europą kontekste“

Šių metų gegužės 24 d. Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslininkės dalyvavo 10-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Aktualios šiuolaikinio švietimo ir mokslo problemos integracijos į Europą kontekste“ („Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті Євроінтеграційного поступу“). Konferencija vyko „Ukrainos“ universiteto Lucko visuomenės vystymosi institute.

Vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Aurelija Gritėnienė skaitė pranešimą „The Image of Lithuania in the Corpus of the Ideological Narrative of the Modern Identity“. Pranešime, remiantis Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstyno duomenimis, buvo apžvelgta, koks Lietuvos vaizdinys susidėlioja sovietmečio laikraščiuose, kiek tame vaizdinyje yra tiesos, o kiek iškreiptos ar netgi propagandininkų naujai sukonstruotos realybės.

Mokslo darbuotoja dr. Daiva Šveikauskienė pranešime „Double Forms of Pronoun in Lithuania“ pasakojo apie institute kuriamą Lietuvių kalbos gramatikos informacinę sistemą ir problemas, kurios iškyla kompiuterizuojant kalbą. Po pranešimo buvo sulaukta didelio susidomėjimo ir klausimų apie galimybes sukurti analogišką gramatikos informacinę sistemą ukrainiečių kalbai.

Vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Danutė Liutkevičienė ir Vilniaus universiteto lektorė Birutė Palovienė skaitė pranešimą „The Image of a German in Current Lithuanian Literature and Media“. Pranešėjos pasakojo, koks vokiečio vaizdinys atsispindi Vytauto Didžiojo universiteto Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno publicistikos tekstų pavyzdžiuose.

Dalijamės renginio akimirkomis.