Lietuvių kalbos instituto mokslininkė apdovanota auksiniu vardiniu Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjungos ženklu

Remigijus Bimba apdovanoja Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjungos 20-mečio proga įsteigtais auksiniais, vardiniais ženklais už svarų indėlį populiarinant kultūrizmo ir kūno rengybos sportą Vilniaus regione: Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos prezidentą doc. Ramutį Kairaitį, dr. Petrą Minderę ir dr. Palmirą Zemlevičiūtę.

2019 m. lapkričio 9 d. Vilniaus lenkų kultūros namuose vyko Vilniaus taurės varžybos. Jose Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro vadovė dr. Palmira Zemlevičiūtė buvo apdovanota auksiniu vardiniu Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjungos (toliau – Sąjunga) ženklu už svarų indėlį į Sąjungos veiklą populiarinant kultūrizmo ir kūno rengybos sportą Vilniaus regione. Dr. Palmira Zemlevičiūtė nuo 2016 m. (Nr. 3) yra šios Sąjungos leidinio Sąjungos balsas (ISSN 2538-7103) kalbos redaktorė.