Lietuvių kalbos instituto mokslininkai dalyvavo tarptautiniame moksliniame projekte, skirtame totorių rašytiniam palikimui tyrinėti

2017–2022 m. Mikalojaus Koperniko universiteto Kitabistikos tyrimų centre Torunėje buvo vykdoma antroji mokslinio projekto „Tefsir – projekt filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2. połowy XVI w. (pierwszego przekładu Koranu na język polski)“ („Tefsiras – XVI a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės totorių tefsiro (pirmojo Korano vertimo į lenkų kalbą) filologinis ir istorinis tyrimas bei kritinis leidimas“) dalis. Joje dalyvavo dauguma totorių rašytinio palikimo tyrinėtojų iš 5 šalių (Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Turkijos), jie atstovavo 12 mokslo centrų. Iš Lietuvių kalbos instituto projekte dalyvavo du mokslininkai – Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja doc. dr. Galina Miškinienė ir vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. habil. dr. Sergejus Temčinas. Projekto tikslas ‒ parengti seniausio Europoje Korano vertimo į lenkų kalbą kritinį leidimą. Buvo atliktas svarbiausias kitabistikos uždavinys: išleistas LDK totorių tefsiras, kuriame slaviškas sluoksnis buvo transliteruotas, o rytietiškas – transkribuotas pagal ISO (Tarptautinė standartizacijos organizacija) standartus. Leidinį Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego: XVI-wieczny przekład Koranu na język polski sudaro trys tomai: pirmajame pateikti filologiniai ir istoriniai komentarai, antrajame ‒ tefsiro faksimilė, o trečiajame ‒ transliteruotas tekstas. Leidinį išleido Mikalojaus Koperniko universiteto mokslinė leidykla.

Be minėto leidinio, planuojama parengti filologinį LDK totorių tefsiro vertimą ir išleisti jį anglų kalba.

Oficiali mokslinio projekto svetainė.