Lietuvių kalbos instituto mokslininkai dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

2021 m. spalio 7–8 d. gyvai ir nuotoliniu būdu Vilniaus universitete vyko tęstinė tarptautinė mokslinė konferencija „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje III. Praeitis ir dabartis kalboje ir kultūroje“, kurioje dalyvavo ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkai.

Pirmąją konferencijos dieną pranešimą antrajame plenariniame posėdyje skaitė dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė (tema – „Geranoriškumas geranoriškas, -a formų pagrindu“). Pirmosios dienos popietinėse sekcijose pranešimus skaitė dr. Jūratė Pajėdienė (tema – „Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos (1771–1849) pamokslai apie 8-ąjį Dievo prisakymą“), dr. Vilija Ragaišienė (tema – „Mirtis kaip vertybių matas pietų aukštaičių pasaulėvaizdyje“), dr. Vilija Sakalauskienė (tema – „KLASTA lietuvių leksikografiniuose šaltiniuose: sisteminių duomenų analizė“), Agnė Aleksaitė (tema – „Koronaviruso pandemijos atspindžiai lietuvių kalboje: kovos leksika ir įvaizdžiai“).

Antrąją konferencijos dieną pranešimą skaitė dr. Asta Leskauskaitė (tema – „Gamtos ir žmogaus santykis pietų aukštaičių pasaulėvaizdyje“).

Konferencijos programą rasite čia.