Lietuvių kalbos instituto mokslininkai dalyvauja Tarptautiniame onomastikos mokslų kongrese

Šių metų rugpjūčio 22–27 dienomis Lenkijoje, Krokuvoje, nuotoliniu būdu vyksta 27-asis tarptautinis onomastikos mokslų kongresas, į kurį pranešimus skaityti pakviesti ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkai.

Rugpjūčio 26 d., ketvirtadienį, pranešimus nuotoliniu būdu skaitys Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vadovė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė, dr. Darius Ivoška ir Pavel Skorupa.

Akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė.

Akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė tarptautinio kongreso dalyviams nuotoliniu būdu skaitys pranešimą „What has not yet been said about the Prussian proper names in Polish lands“.

Dr. Darius Ivoška skaitys pranešimą „Polish personal names in the medieval documents of the German Order“.

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro jaunesnysis mokslo darbuotojas Pavel Skorupa skaitys pranešimą „Semantic motivation of Vilnius County toponyms of Slavic origin“.

Rugpjūčio 27 d., penktadienį, pranešimą „The use of genealogy databases in research on East Prussian onomastics“ skaitys Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro mokslininkė dr. Dalia Kiseliūnaitė.

Šiemet Tarptautinis onomastikos mokslų kongresas vyksta Krokuvos mieste, Lenkijoje. Primename, kad 2017 m. 26-asis tarptautinis onomastikos mokslų kongresas vyko Debreceno universitete, Vengrijoje.

Kongreso programą rasite čia.