Lietuvių kalbos institute vyko Sūduvos metams skirta konferencija „Sūduvių tapatybės ženklai XXI amžiuje: kalba, kultūra, savimonė“

Gegužės 5 d. Lietuvių kalbos institute vyko Sūduvos metams skirta konferencija „Sūduvių tapatybės ženklai XXI amžiuje: kalba, kultūra, savimonė“. Joje buvo aptariama ne tik kalbinė regiono įvairovė, bet ir ten švenčiamos šventės, veikę sambūriai, iškilios asmenybės, net kulinarinis paveldas.

Konferencijoje sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Vyšniauskas, Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė doc. dr. Dalia Urbanavičienė.

Pranešimus skaitė dr. Žilvytis Šaknys (Lietuvos istorijos institutas) „Sūduvių (suvalkiečių) šventės Lietuvos apeiginių metų perspektyvoje“, doc. dr. Rima Bakšienė (Lietuvių kalbos institutas) „Sūduvių ploto kalbinė diferenciacija: vakarų aukštaičių kauniškių XXI a. pradžios tyrimai“, dr. Inga Strungytė-Liugienė (Lietuvių kalbos institutas) „Protestantų krikščioniškos misijos XIX a. ir XX a. pirmoje pusėje: raida, filantropinės idėjos ir atgarsiai Sūduvoje“, dr. Aušra Žičkienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) „Kunigo Vincento Dumčiaus (1886–1986) užrašytos dainos“, Judita Zubavičienė (Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija) „Senoji Marijampolės gimnazija – lietuvybės židinys“, Rita Vasiliauskienė (Vilkaviškio rajono Gražiškių seniūnija) „Šyvio šokdinimo tradicija Gražiškių krašte“, Rimutė Grušienė (Šakių rajono savivaldybė) „Kalbos dienos Šakių rajone“, Vilija Šemetienė (Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka) „Jurgis Dovydaitis. Didžioji tautosakininko kelionė“, Vida Brogytė, Sigita Palionienė (Kalvarijos gimnazija, Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka) „Ties Sūduvos ir Dzūkijos sankirta (dokumentinė apybraiža apie gyvybingą B. ir J. Pučinskų šeimos tapatybę)“, Agnė Kaulickienė (Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus) „Gastronomijos transformacijos nuo etninės iki tarpukario miestiečio virtuvės Suvalkijos (Sūduvos) regione“.

Konferencijoje svečiavosi Sūduvių tradicinio folkloro ansamblis „Laukis“ su savo programa „Aukšti kalneliai“, vadovė Lijana Šarkaitė-Viluma. Po koncerto konferencijos dalyviams buvo suorganizuota ekskursija Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, o stebėjusiems nuotoliniu būdu buvo parodytas filmas „Suvalkija (Sūduva)“. Viso renginio metu lankytojams buvo atvertos Lietuvių kalbos instituto muziejaus „Lituanistikos židinys“ durys.