Lietuvių kalbos institutas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Pizos universiteto Filologijos, literatūros ir kalbotyros fakultetu

Džiugiai pranešame, kad Lietuvių kalbos institutas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Pizos universiteto Filologijos, literatūros ir kalbotyros fakultetu.

Šia sutartimi abi institucijos įsipareigojo bendradarbiauti atliekant bendrus mokslinius kalbų tyrimus, organizuoti įvairius renginius, keistis moksline medžiaga, patirtimi ir kt.