Lietuvių kalbos institutas nuoširdžiai sveikina Vytauto Didžiojo universitetą 100-ojo gimtadienio proga!

This page is only available in Lithuanian.

Instituto vardu Universitetą sveikina akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė.