Lietuvių kalbos institutas nuo šiol bendradarbiaus su Nacionaline švietimo agentūra

Lietuvių kalbos institutas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Nacionaline švietimo agentūra.

Ši sutartis apima bendradarbiavimą organizuojant bendrojo ugdymo turinio kūrimą, metodikų ir mokymo medžiagos rengimą, atliekant vadovėlių ir kitų mokymo priemonių tinkamumo naudoti ugdymo procese vertinimą, taip pat vykdant mokinių pasiekimų tyrimus. Be to, abi šalys kartu organizuos konferencijas, seminarus ir kitus renginius, rengs ir įgyvendins bendrus projektus, ruoš leidinius bei leis abiejų institucijų darbuotojams naudotis sukauptais duomenimis, reikalingais mokinių pasiekimams tirti.